Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

 

Projekt nr 2020-1-PL01-KA102-078873

tytuł „Europejskie staże kluczem do sukcesu na rynku pracy.”

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 • Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, ul. Pszczelińska 99,
  05-840 Brwinów – jako lider konsorcjum, główny beneficjent projektu,
 • Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola – członek konsorcjum,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu, ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom – członek konsorcjum,
 • Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu, ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz – członek konsorcjum.

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności i wiedzy uczniów w zawodach, w których się kształcą, a także zachęcenie ich do samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców wsi. W Polsce, konieczna jest dalsza restrukturyzacja zatrudnienia ludzi mieszkających na wsi. W dalszym ciągu zbyt duży procent mieszkańców wsi jest zatrudniony bezpośrednio przy uprawie roli. Niezbędna jest rozbudowa sfery usług dla mieszkańców, nie tylko w obsłudze rolnictwa, ale i innych dziedzinach, socjalno-bytowych, komunalnych itp. Staż zawodowy odbyty za granicą gwarantuje zdobycie najlepszych doświadczeń. Pozwolą one na zaoferowanie na rynku nowoczesnych usług, mających szansę na powodzenie i skuteczną rywalizację z potencjalną konkurencją. Dzięki temu młodzież pochodząca ze wsi będzie mogła pozostać w swoim środowisku i z powodzeniem się realizować zawodowo. Uczniowie biorący udział w stażu pochodzą ze wsi i nigdy nie byli za granicą Polski. Pobyt w wysokorozwiniętym kraju rozszerzy im horyzonty i otworzy perspektywy lepszego rozwoju.

 

Główne cele tego projektu to:

 • poznanie przez stażystów innowacyjnych technologii stosowanych w poszczególnych zawodach,
 • poznanie budowy i eksploatacji nowoczesnych maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • rozwijanie umiejętności językowych stażystów,
 • rozwijanie współdziałania i pracy w grupie,
 • poznanie obcej społeczności, kultury, zabytków.

 

W ramach podpisanej umowy na realizację projektu nastąpiły ograniczenia liczby wyjeżdzających stażystów i opiekunów. Pozyskane środki wystarczą na wyjazd łącznie 78 stażystów , którym towarzyszyć będzie  łącznie 8 opiekunów. Zaplanowane zostały wyjazdy łącznie dla czterech, 18-20-sto osobowych grup stażystów wraz z 2 opiekunami, z następujących kierunków kształcenia w:

 • technikum architektury krajobrazu,
 • technikum agrobiznesu,
 • technikum rolniczego,
 • technikum weterynarii,
 • technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Staże zawodowe trwać będą po 2 tygodnie, a ich realizacja odbyć się będzie od zimy 2021 roku do lata roku 2022.

Projekt skierowany jest do uczniów z klas II, III, IV kształcących się w zawodach:

– technik agrobiznesu, technik rolnik, technik weterynarii (1 grupa)

– technik żywienia i usług gastronomicznych (2 grupa)

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (3 grupa)

– technik architektury krajobrazu (4 grupa).

 

W projekcie, z naszej szkoły, biorą udział 6-20 osobowe grupy uczniów (plus co najmniej dwie osoby na liście rezerwowej), którzy po zakończonym przygotowaniu, pojadą na staż zawodowy do Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

Grupa Planowany

termin

Ośrodek Kraj Zawód Termin składania zgłoszeń przez uczestników
I 18.01.-29.01.2021 Jordbrugets Uddannelsescenter Arhus Dania technik rolnik, technik agrobiznesu, technik weterynarii 04.12.2020
II 04.10.-15.10.2021 FORTES Impresa Sociale – Vicenza Włochy technik żywienia i usług gastronomicznych 23.06.2021
 III 18.10.-29.10.2021 DEULA Nienburg Niemcy technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 23.06.2021
IV 20.06.-01.07.2022 Jordbrugets Uddannelsescenter Arhus Dania technik architektury krajobrazu 10.01.2022

UWAGA:

Planowany termin wyjazdu, ze względu na pandemię może ulec zmianie, jest uzależniony od możliwości wjazdu do kraju instytucji partnerskiej!

Wyjazd każdej z grup poprzedzony będzie przeprowadzeniem przygotowania uczniów do odbycia stażu.

Podczas stażu uczniowie będą przebywać w zagranicznych ośrodkach szkolenia zawodowego (duńskim, włoskim, niemieckim). Stażyści poznają nowoczesne technologie i metody pracy, różne urządzenia techniczne, w tym wiele takich, których nie mieliby szans poznać w naszej szkole. W trakcie stażu poznają zasady działania tych urządzeń, ich obsługę i bezpieczną eksploatację. Poznają również innowacyjne technologie, jakie się pojawiają w ich zawodach. Poznanie nowoczesnych technologii, nowych trendów w poszczególnych zawodach, może spowodować wzrost atrakcyjności naszych absolwentów na lokalnym rynku pracy. Pobyt na zagranicznym stażu będzie dla nich okazją poznania nowoczesnych form tworzenia i prowadzenia swojej firmy.

 

Do współpracy w realizacji naszego projektu starannie dobraliśmy naszych zagranicznych partnerów. Są to 3 ośrodki szkolenia zawodowego znajdujące się w Danii, Niemczech, i we Włoszech. Z tymi partnerami już w przeszłości współpracowaliśmy, znamy ich duże możliwości edukacyjne i inne walory. Projekt został poprzedzony wizytami wstępnymi u naszych partnerów. W czasie tych wizyt uzgodniliśmy zakres planowanego stażu oraz plan jego realizacji.

 

Lider konsorcjum, a także każdy z członków konsorcjum posiada już doświadczenie w realizacji projektów zawodowych dla swoich uczniów. Zawsze staramy się wybrać tematykę istotną dla naszych przyszłych absolwentów. Ważne jest, aby doświadczenie i umiejętności opanowane w czasie zagranicznego stażu, mogli oni z powodzeniem wykorzystywać w swojej przyszłej pracy zawodowej. Głównym zadaniem szkół jest dbałość o wszechstronny rozwój uczniów. Przykładamy wszelkich starań, by zdobyli oni wiedzę ogólną, jak i zawodową na jak najwyższym poziomie. Robimy to zgodnie z aktualnym stanem nauki, według obowiązujących programów nauczania. Każdy zawód wiąże się ze zdobyciem szeregu umiejętności praktycznych, które warunkują późniejszą dobrą praktykę zawodową. Niestety, często tak bywa, że z powodu ograniczonych środków finansowych, jakimi dysponują szkoły, uczniowie nie zawsze mają kontakt z innowacyjnymi technologiami pojawiającymi się w ich zawodach. Z tego samego powodu szkoły nie dysponują najnowszymi maszynami, urządzeniami i narzędziami, jakie są wykorzystywane w kształconych u nas zawodach. Realizowanie staży zawodowych u partnerów zagranicznych pozwala w znacznie szerszym stopniu zorganizować ten niełatwy proces. Niemcy, Dania i Włochy są krajami zamożnymi i nowoczesnymi. Ich placówki szkolenia zawodowego dysponują znacznie większymi funduszami, a przez to są lepiej wyposażone i dysponują dużo lepszymi pomocami dydaktycznymi i pracowniami zawodowymi. Można tam bez trudu pokazać nowe techniki produkcji, nowe technologie, nowoczesne środki produkcji. Mogliśmy się o tym niejednokrotnie przekonać podczas wielu wyjazdów w ubiegłych latach.

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do składania wypełnionych komputerowo ankiet do opiekunów poszczególnych grup:

 

Załączniki do pobrania

– Ankieta rekrutacyjna – 1 plik

– Deklaracja udziału (3 druki – 1 plik)

 

Kierunki

Technik architektury krajobrazu

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Skip to content