Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Sesja 2021-2 (sesja letnia 2021r.)

Części pisemne egzaminów

Kwalifikacja Data Godzina Sala Uwagi
ROL.11 9 czerwca 2021 10.00, 13.00, 15.30 28 D wg listy oke indywidualnie informację przekazano przez Librus
ROL.11 10 czerwca 2021 10.00, 13.00, 15.30 28 D wg listy oke indywidualnie informację przekazano przez Librus
ROL.11 11 czerwca 2021 10.00, 13.00, 28 D wg listy oke indywidualnie informację przekazano przez Librus
BD.17, RL.21, TG.07 22 czerwca 2021 10.00 Sala gimnastycza
M.02, MG.03, RL.22, TG.16 22 czerwca 2021 12.00 Sala gimnastycza Uczniowie technikum oraz absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły pierwszego stopnia
MG.42, RL.11 22 czerwca 2021 14.00 Sala gimnastycza

Na egzamin należy przynieść

– maseczkę

– dokument ze zdjęciem

– długopis lub pióro z czarnym atramentem

można mieć kalkulator prosty.

 

Części praktyczne egzaminów

Kwalifikacja Data Godzina Sala Uwagi
ROL.11 07 czerwca 2021r. 9.00 Sala gimnastyczna i aula Informacje przekazano zdającym przez Librus

forma dokumentacji

RL.10,

RL.21

21 czerwca 2021 9.00 Sala gimnastyczna forma dokumentacji
BD.18 21 czerwca 2021 9.00 Sala 7 forma dokumentacji
MG.42,

M.46

21 czerwca 2021 13.00 Sala gimnastyczna forma dokumentacji
TG.16 21 czerwca 2021 13.00 Sala 8 forma dokumentacji
R.11,

RL.22

21 czerwca 2021 13.00 Sala 7 forma dokumentacji
RL.11 28 czerwca 2021 12.00 Sala S.2 forma wykonanie
MG.03 30 czerwca 2021 8.00, 12.00, 16.00 605 forma wykonanie zdający wg przekazanej przez LIBRUS informacji
MG.03 1 lipca 2021 8.00, 12.00, 16.00 605
MG.03 2 lipca 2021 8.00, 12.00 605
TG.07 1 lipca 2021 8.00, 12.00 8D forma wykonanie zdający wg przekazanej przez LIBRUS informacji
TG.07 2 lipca 2021 8.00, 12.00 8D

Na część praktyczną egzaminu przynosimy:

 • maseczkę
 • dokument ze zdjęciem
 • długopis lub pióro z czarnym atramentem
 • kalkulator prosty

oraz przybory z tabeli

Kwalifikacja Przybory
BD.18 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
MG.03 ubranie robocze
MG.42 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
R.11 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
RL.10 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
RL.11 ubranie robocze
RL.21 kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
RL.22 kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
TG.07 ubranie robocze i książeczka sanepidowska
TG.16 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Informacja na temat wyników egzaminów zawodowych sesja zima 2021r.

Wyniki egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2021 roku zdający otrzymali już na swoje konta.

Szkoła otrzyma te wyniki dopiero w dniu 31 marca 2021r.

Otrzymane z OKE wyniki uczniów wyślę osobiście każdemu oddzielnie przez librus w dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2021r.

Wyniki dla absolwentów będą przekazywane osobiście w dniu 31 marca w godzinach od 9-15-tej.

Odbiór świadectw będzie indywidualnie w szkole po 11 kwietnia 2021r.

Uczniowie i absolwenci, którzy nie zdali jednej lub obu części egzaminu mogą składać wypełnione deklaracje w formie czytelnych zdjęć deklaracji drogą elektroniczną na adres mailowy

dariusz.kutkowski@agroradom.edu.pl  do dnia 06 kwietnia,

deklaracje można też składać w wersji papierowej sekretariacie szkoły lub gabinecie kierownika do dnia 07 kwietnia do godziny 12-tej.

Po godzinie 12-tej 07 kwietnia deklaracje będą przyjmowane na kolejną sesję egzaminacyjną.

 

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI 

W SESJI LETNIEJ w 2021r.

Zgodnie z nowelizacjami Komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2021 roku  przypominam.

Termin składania deklaracji z kwalifikacji jednoliterowych dla absolwentów upływa 22 lutego 2021r., jedynie osoby które uzyskają wynik negatywny z egzaminu w sesji zimowej 2021 mogą składać deklaracje do  27 marca. TA SESJA JEST OSTATNIĄ DLA KWALIFIKACJI jednoliterowych.

https://agroradom.edu.pl/strefa-ucznia/egzaminy/egzaminy-zawodowe/2-uncategorised/991-terminy-sk%C5%82adania-deklaracji-i-egzamin%C3%B3w-zawodowych-dla-absolwent%C3%B3w.html

Absolwenci i uczniowie składający deklarację na egzamin z kwalifikacji dwuliterowych powinni to zrobić do dnia 07 lutego 2021r., jedynie osoby , które uzyskają wynik negatywny z sesji zimowej 2021 mogą składać deklaracje do 27 marca 2021r. Po raz pierwszy deklaracje składają uczniowie klas (3H4 – RL.21, 3B4 – MG.03, 3P4 – TG.07),

https://agroradom.edu.pl/strefa-ucznia/egzaminy/egzaminy-zawodowe/2-uncategorised/989-terminy-sk%C5%82adania-deklaracji-dla-uczni%C3%B3w-zsckr-radom-w-roku-szkolnym-2020-2021.html

Uczniowie klas drugich technikum weterynarii (2L4a, 2L4b, 2LTa, 2LTb) składają deklaracje z kwalifikacji ROL11 do dnia 07 lutego 2021r,  Przypominam , że egzamin z kwalifikacji ROL.11 jest obowiązkowy, a nieobecność skutkuje brakiem promocji.

https://agroradom.edu.pl/strefa-ucznia/egzaminy/egzaminy-zawodowe/2-uncategorised/990-terminy-sk%C5%82adania-deklaracji-i-egzamin%C3%B3w-dla-klas-drugich-technikum-weterynarii.html

Deklaracje na egzamin zawodowy znajdują się na stronie szkolnej linki do strony znajdują się powyżej

Proszę wypisać deklarację komputerowo, a następnie wydrukować i podpisać. Podpisane deklaracje proszę przynieść do gabinetu kierownika codziennie w godzinach od 9 do 14 lub przesłać skan (nie zdjęcie). Skan wysyłają uczniowie do mnie na Librusie, a absolwenci na adres mailowy dariusz.kutkowski@agroradom.edu.pl

Przekroczenie terminu składania deklaracji skutkuje nie zgłoszeniem zdającego na egzamin lub zgłoszenie go na kolejną sesję egzaminacyjną w styczniu 2022r.

Ze względu na bardzo dużą liczbę zdających egzaminy w sesji letniej proszę o jak najszybsze dostarczenie deklaracji.

 

Szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych zima 2021 oraz wykaz przyborów pomocniczych.

Część pisemna

 

Data Godzina rozpoczęcia egzaminu Godzina wejścia na salę egzaminacyjną Sala Kwalifikacja Liczba zdających
2021-01-12 10 9.35 Sala gimnastyczna BD.17 19
2021-01-12 10 9.25 RL.10 4
2021-01-12 10 9.30 RL.21 1
2021-01-12 10 9.30 TG.07 2
2021-01-12 12 11.30 Aula BD.18 20
2021-01-12 12 11.40 MG.03

uczniowie
klasy 4B4

4
2021-01-12 12 11.40 Sala gimnastyczna M.02 1
2021-01-12 12 11.40 MG.03

absolwenci szkoły branżowej

6
2021-01-12 12 11.30 TG.16 19
2021-01-12 12 11.20 RL.22 11
2021-01-12 14 13.40 Sala gimnastyczna MG.42 24
2021-01-12 14 13.30 RL.11 20

 

Na część pisemną proszę przynieść dowód osobisty lub paszport, długopis lub pióro z czarnym tuszem i kalkulator prosty.

W dniu egzaminu kalkulatory nie będą pożyczane młodzieży!

 

Część praktyczna w formie dokumentacji

 

Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Godzina wejścia na salę egzaminacyjną Sala Kwalifikacja Liczba osób
2021-01-11 9 8.40 Aula RL.21 2
2021-01-11 9 8.20 RL.10 18
2021-01-11 9 8.30 Sala gimnastyczna BD.18 20
2021-01-11 9 8.40 B.22 3
2021-01-11 13 12.35 Sala 101 R.11 3
2021-01-11 13 12.25 RL.22 11
2021-01-11 13 12.25 Aula TG.16 19
2021-01-11 13 12.35 Sala gimnastyczna M.46 4
2021-01-11 13 12.25 M.42 24

Na część praktyczną w formie dokumentacji należy przynieść dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport) długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz inne pomoce wg wykazu dyrektora CKE zamieszczone w tabeli poniżej:

Lp. Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Pomoce
1. B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
2. BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
3. M.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
4. M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5. R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
6. RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
7. RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i0,2
8. RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
9. TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Część praktyczna w formie wykonania

 

Lp. Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Godzina wejścia na salę egzaminacyjną Sala Kwalifikacja Liczba osób
1 2021-01-13 16 15.30 8D TG.07 1
2 2021-01-18 9 8.30 606 BD.17 4
3 2021-01-18 15 14.30 606 BD.17 4
4 2021-01-19 9 8.30 606 BD.17 3
5 2021-01-19 15 14.30 606 BD.17 3
6 2021-01-20 9 8.30 606 BD.17 3
7 2021-01-26 8 7.30 S.2 RL.11 5
8 2021-01-26 12 11.30 S.2 RL.11 5
9 2021-01-26 16 15.30 S.2 RL.11 5
10 2021-01-27 8 7.30 S.2 RL.11 5
11 2021-01-27 12 11.30 S.2 Rl.10 1

Na egzamin w formie wykonania przynosimy dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) ubranie robocze oraz długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty.

 

Informacja dla uczniów zdających egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun i ina osoba towarzysząca nie może wejść ze zdającym na teren szkoły
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. (butelki nie wolno stawiać na stoliku egzaminacyjnym).
 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Przy wejściu do szkoły na pierwszą część egzaminu zdający otrzymują worki na swoje rzeczy osobiste ( kurtki, telefony maskotki itp.), podpisują kartki w celu ich oznaczenia. Pozostawiają worki w wyznaczonej sali obok sali egzaminacyjnej. Po egzaminie zabierają je ze sobą i przynoszą ponownie na kolejną część egzaminu.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m (§ 27 ust. 3 pkt 15 rozporządzenia). Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące
  w przeprowadzaniu egzaminów. Oczywiście wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Przypominamy również o konieczności regularnego mycia lub dezynfekcji dłoni oraz –
  w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów – chronieniu dłoni przy pomocy rękawiczek jednorazowych;
 12. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

Poniżej linki do deklaracji dla uczniów z poszczególnych klas:

Terminy składania deklaracji dla uczniów ZSCKR Radom w roku szkolnym 2020-2021

Terminy składania deklaracji i egzaminów dla klas drugich technikum weterynarii

Terminy składania deklaracji i egzaminów zawodowych dla absolwentów

Skip to content