Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

1.Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum architektury krajobrazu do projektu ERASMUS+ nr 2018-1-PL01-KA102-049060

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum architektury krajobrazu do projektu ERASMUS+ nr 2018-1-PL01-KA102-049060, pt.:  „Rozwój  umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” z wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy w  terminie

od 27.05.2019 do 07.06.2019 roku w ośrodku DEULA Nienburg

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 31 stycznia br. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019, ocenę z zachowania oraz oceny z zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych, a także liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z dziedziną architektury krajobrazu, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku niemieckim.

2. Ankieta

3. Protokół z rekrutacji

wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

Uwzględniając kryteria zawarte w Regulaminie rekrutacji, Komisja rekrutacyjna w dniu 1 lutego 2019 roku ze złożonych 20 ankiet zgłoszeniowych, wybrała niżej wymienionych uczniów technikum architektury krajobrazu, do udziału w projekcie nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach którego uczestnicy wyjadą na staż zawodowy.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Nienburg w terminie od 27 maja do 7 czerwca  2019 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej i Doroty Szcześniak.

NAZWISKO IMIĘ klasa razem
1 Bąba Kamila 3 35,00
2 Chojnacka Martyna 3 34,00
3 Drelewski Kewin 3 36,50
4 Fereniec Eliza 3 38,00
5 Matuska Arkadiusz 3 36,50
6 Stańczak Wioleta 3 36,50
7 Stawczyk Magdalena 3 34,50
8 Baran Kacper 2 37,00
9 Dolińska Karolina 2 35,00
10 Durok Joanna 2 30,50
11 Karpeta Wiktoria 2 30,50
12 Piwońska Natalia 2 31,00
13 Sadal Natalia 2 31,00
14 Sochańska Weronika 2 30,50
15 Ślęzak Kacper 2 30,50
16 Dobrzyńska Paulina 1 29,00
Rezerwa
17 Socha Julia 1 29,00
18 Papuć Emilia 1 26,00

 

Komisja w składzie:

Z-ca kier. Szkol. Prakt.                                               Marzena Senator              …………………………

Opiekun/Nauczyciel j. niemieckiego               Emilia Zamkowska           ………………………….

Nauczyciel kształcenia zawodowego               Joanna Wdowska               ………………………….

Opiekun/Nauczyciel kształcenia zawodowego   Dorota Szcześniak           …………….…..………

 

 

4. Sprawozdanie

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, kształcąca się w technikum architektury krajobrazu powróciła ze stażu zagranicznego w ośrodku szkoleniowym DEULA Nienburg, w Dolnej Saksonii w Niemczech.

Staż odbył się w ramach programu ERASMUS+, w który realizowany jest projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”. Staż trwał od 27 maja do 7 czerwca 2019 r. Uczestniczyło w nim 16 uczniów, którzy pod opieką Emilii Zamkowskiej oraz Doroty Szcześniak nabyli nowe umiejętności zawodowe, językowe oraz doświadczenia życiowe.

Uczniowie w czasie stażu:

– rozpoznawali różne style w architekturze

– analizowali rożne formy małej architektury ogrodowej

– rozpoznawali i charakteryzowali siedliska roślin ozdobnych

– przeprowadzali rozmnażanie roślin ozdobnych (generatywne i wegetatywne)

– oznaczali kwasowość i zasobność gleby w składniki pokarmowe

– wykonywali pomiary w terenie z wykorzystaniem niwelatora

– wykonywali małe formy architektury ogrodowej (schody, palisady, suchy murek z kostki granitowej)

– wykonywali pracę maszynami do prac ziemnych (koparkami, ładowarkami, spychaczami, wózkiem jezdniowym z podnośnikiem)

– wykonywali pracę ciągnikami rolniczymi, różnymi typami kosiarek, podkaszarek, nożyc do cięcia, pił spalinowych oraz kosiarkami samobieżnymi

– analizowali etapy rekultywacji składowisk odpadów i możliwości ich zagospodarowania.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili miasteczka Nienburg, oraz malownicze miasta Hanower, Bremen oraz Bremenhaven. W ogrodach królewskich i ogrodzie botanicznym w Hanowerze stażyści poznali różnorodne style w architekturze oraz układy nasadzenia roślinności, jak również przeanalizowali bioróżnorodność ekspozycji akwarium w Hanowerze. Było to wielką atrakcją zawodową dla uczestników stażu. W Bremenhaven uczniowie zwiedzili dom klimatyczny, gdzie w ciągu jednego dnia odbyli podróż przez dziewięć stref klimatycznych i poczuli palące słonce i mróz Antarktydy na własnej skórze. Wiele emocji wzbudził także pobyt w parku rozrywki w Soltau oraz w zoo Safarii.

Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Nienburg certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAIGŻ w Radomiu o odbyciu stażu oraz europejski dokument EUROPASS Mobilność, zawierający informacje na temat wiedzy i umiejętności nabytych podczas stażu w Niemczech. Dokument ten uznawany jest we wszystkich krajach UE i gwarantuje naszym uczniom łatwiejszy start na europejskim rynku pracy w krajach UE.

Aby zapoznać się bliżej z przebiegiem stażu, zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć!

 

Emilia Zamkowska, Dorota Szcześniak

 

5. Prezentacja ze stażu

Skip to content