Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

2015-1-PL01-KA102-014935 – TECHNIKU WETERYNARII

Informacja o naborze

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum weterynarii na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 22.02. do 04.03.2016 roku w ośrodku DEULA Nienburg

W ramach projektu POWER 2015-1-PL01-KA102-014935 pt. „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej” odbędzie się dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 5 stycznia 2016 roku. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 oraz ocenę z zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z dziedziną weterynarii, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku niemieckim.

Ankieta

Lista uczestników

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU nr 2015-1-PL01-KA102-014935 – 1 grupa zakwalifikowanych w ramach Projektu Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej.

Lista główna

Lp. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 Batorska Małgorzata 2tw 26
2 Bukalska Katarzyna 3tw 21
3 Chmielewska Kinga 2tw 27
4 Dudek Katarzyna 2tw 27
5 Fiutowska Gabriela 2tw 26
6 Góralska Emilia 3tw 20
7 Jałosińska Aleksandra 3tw 21
8 Jasińska Aleksandra 2tw 25
9 Jaskulska Sandra 3tw 21
10 Kaim Jakub 3tw 21
11 Kołtun Aneta 2tw 25
12 Nazar Marta 3tw 22
13 Nowak Kinga 2tw 24
14 Nowocień Adrian 3tw 23
15 Pabiniak Oliwia 3tw 21
16 Pietruszka Daria 3tw 25
17 Pisarska Aleksandra 3tw 23
18 Stępień Dżesika 3tw 25

LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW

19 Zasada Karina 3tw 21
20 Wasilewski Eryk 3tw 20

Sprawozdanie z wyjazdu

W ramach projektu edukacyjnego POWER na zasadach ERASMUS+ 2015-1-PL01-KA102-014935 pt. „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej” pierwsza z czterech zaplanowanych grup uczniów naszej szkoły odbyła staż w ośrodku kształcenia zawodowego w DEULA Nienburg w Dolnej Saksonii w Niemczech.

Od 22 lutego do 4 marca 2016 roku grupa 18 uczniów technikum weterynarii doskonaliła swoje umiejętności zawodowe w DEULA oraz w instytucjach i gospodarstwach współpracujących z tym ośrodkiem.

Uczniowie w czasie stażu:

 • nabywali umiejętności przestrzegania zasad BHP zgodnych z prawem europejskim podczas prac wykonywanych przy opiece nad zwierzętami domowymi,
 • wykonywali zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze u zwierząt gospodarskich,
 • określali warunki dobrostanu zwierząt,
 • charakteryzowali uwarunkowania ekologicznego chowu zwierząt,
 • przygotowywali nasienie do inseminacji,
 • rozpoznawali i oceniali pokrój różnych gatunków zwierząt,
 • obsługiwali maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej i weterynarii,
 • obsługiwali dojarnię i wykonywali udój,
 • poznawali możliwość odzysku ciepła podczas chłodzenia mleka,
 • rozpoznawali i oceniali jakość pasz dla różnych gatunków zwierząt
 • doskonalili umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów odpadów weterynaryjnych i ich recyclingu,
 • poznawali systemy przechowywania i wykorzystania odchodów zwierząt,
 • analizowali funkcjonowanie firm na rynku niemieckim.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili miasteczko Nienburg nad rzeką Weser, a w nim m.in. muzeum policyjne z legendarną świnią tropiącą narkotyki oraz malownicze miasta Hanower (niem. Hannover) i Brema (niem. Bremen). Zwiedzili neogotycki zamek książąt hanowerskich Marienburg na stoku Góry Marii, przypominający bajkowy zamek Neuschwanstein w Bawarii a także miasteczko koncernu Volkswagen Autostadt w Wolfsburgu.

Uczniowie po ukończeniu stażu otrzymali europejski dokument EUROPASS Mobilność potwierdzający zdobyte kompetencje zawodowe. Otrzymali również certyfikat od partnera niemieckiego potwierdzający nabyte przez nich umiejętności zawodowe oraz zaświadczenie z ZSAiGŻ w Radomiu o odbyciu stażu. Należy podkreślić, że wszystko to możliwe jest dzięki środkom z UE!

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji ze stażu tej grupy!

E. Zamkowska

Zdjęcia/Prezentacja

Skip to content