Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

2015-1-PL01-KA102-014935 – TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGI ODNAWIALNEJ

Informacja o naborze

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 21.11.2016 do 02.12.2016 roku w ośrodku DEULA Hildesheim

W ramach projektu ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków programu POWER 2015-1-PL01-KA102-014935 pt. „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej” odbędzie się dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 26 sierpnia br. i przekazanie p. Grzegorzowi Leszczyńskiemu. Średnią ocen klasyfikacji końcoworocznej za rok szkolny 2015/2016 oraz ocenę z zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji końcoworocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie i opis motywacji uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród zgłoszeń, komisja wybierze osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z techniką urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumiewać się w języku niemieckim.

Ankieta

Lista uczestników

PROTOKÓŁ

wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

  • Biorąc pod uwagę kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 30 sierpnia 2016 roku wybrała niżej wymienionych uczniów, uczęszczających do technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZSAiGŻ, do udziału w zagranicznym stażu zawodowym w ramach projektu nr 2015-1-PL01-KA102-014935 pod tytułem „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Hildesheim w terminie od 20 listopada do 2 grudnia 2016 r., pod opieką Emilii Zamkowskiej i Grzegorza Leszczyńskiego.

Lista główna

Lp. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 Brusientsow Illia 2 tu 20
2 Fits Stanislav 2 tu 22
3 Golus Jakub 2 tu 22
4 Gorobets Danylo 3 tu 21
5 Janko Maciej 3 tu 21
6 Kęska Dawid 3 tu 26
7 Kondratiuk Oleksandr 3 tu 21
8 Kostennikov Andrii 2 tu 28
9 Maisak Nazarii 3 tu 22
10 Mąkosa Konrad 2 tu 22
11 Moroz Vladyslav 2 tu 25
12 Nazymchuk Yaroslav 2 tu 26
13 Popławski Bartosz 3 tu 27
14 Rogucki Hubert 3 tu 21
15 Shapovalov Maksym 2 tu 27
16 Shulhach Roman 2 tu 27
17 Solop Mykhailo 2 tu 27
18 Tretiak Oleksandr 3 tu 21

Lista rezerwowa

19 Kalchuk Mykola 2 tu 20
20 Doroshenko Oleksii 3 tu 30

 

Komisja w składzie:

Wychowawca – Mirka Pajestka

Nauczyciel j. niemieckiego – Emilia Zamkowska

Opiekun grupy – Grzegorz Leszczyński

E. Zamkowska

Sprawozdanie z wyjazdu

oze niemcyUczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wrócili po dwóch tygodniach ze stażu w ośrodku DEULA Hildesheim w Dolnej Saksonii (Niemcy), który trwał od 21 listopada do 2 grudnia br. To już druga grupa w w ramach projektu edukacyjnego nr 2015-1-PL01-KA102-014935 pt. „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej” finansowanego ze środków programu POWER na zasadach ERASMUS+. Stażyści wrócili z opanowanymi nowymi umiejętnościami, a także wiedzą zawodową oraz przepięknymi wrażeniami z wizyty u naszych zachodnich sąsiadów. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe nie tylko w ośrodku DEULA ale także w instytucjach i firmach współpracujących z tym ośrodkiem.

W czasie stażu uczestnicy poznali możliwości pełnego zaopatrzenia mieszkańców miejscowości w energię ze źródeł odnawialnych, takich jak: odnawialne surowce, fotowoltaika, energia wiatru i przetwarzanie śmieci. W Jühnde, pierwszej wiosce bioenergetycznej na świecie przeanalizowali system pierwszej ogrzewania całej miejscowości ze źródeł energii odnawialnej. Miejscowość z około 200 mieszkańcami ogrzewana jest z energii powstałej w procesie fermentacji biomasy w biogazowni przez podziemną sieć ciepłowniczą. Biogazownia ta wykorzystywała system do ponownego przetworzenia masy fermentacyjnej w celu uzyskania jak największej energii. Jako alternatywny system grzewczy zastosowano piec na odpady drzewne. Dzięki zajęciom w innych biogazowniach stażyści przeanalizowali i poznali zasady funkcjonowania ich systemów oraz nowoczesnych technologii, m.in.: produkcji biomasy do produkcji biogazu, doprowadzenie wyprodukowanego gazu, po odpowiednim procesie oczyszczenia, do publicznej sieci gazowej; metody analizy i ustalenie określonych wartości właściwości surowców roślinnych. W elektrowni wiatrowej Diemarden w Ludolfshausen mieli możliwość opanować system działania turbiny wiatrowej, poznać jej budowę i funkcjonowanie. W firmie utylizacji odpadów w Friedland w Dolnej Saksonii przeanalizowali systemem przetwarzania odpadów i pozyskiwania energii ciepłej.

Na zajęciach w elektrowniach wodnych w mieście Hanower poznali nie tylko sposób pozyskiwania energii z siły wody, ale także alternatywną bazę przepływu umożliwiającą swobodną wędrówkę rybom. W firmie KWS w Einbeck przeanalizowali i poznali metody hodowli roślin energetycznych. Na zajęciach praktycznych w ośrodku DEULA uczniowie opanowali umiejętność montowania połączeń i obwodów elektrycznych w urządzeniach pomiarowych, spawania tworzyw sztucznych oraz obróbki metali. Opanowana wiedza i umiejętności potwierdzone zostały certyfikatem od partnera niemieckiego DEULA Hildesheim, wspólnym certyfikatem od organizacji wysyłającej i przyjmującej, potwierdzającym udział w stażu, oraz zaświadczeniem z ZSAiGŻ w Radomiu potwierdzającym udział w projekcie. Uczniowie otrzymają także europejski dokument EUROPASS Mobilność, który ułatwi im znalezienie pracy na europejskim rynku pracy.

Staż nie tylko ograniczał się do zdobywania wiedzy i umiejętności ale także do poznawania kultury i tradycji naszych sąsiadów. W czasie wolnym uczniowie zwiedzili miasta Hildesheim, i Goslar w przepięknej scenerii jarmarków bożonarodzeniowych a w miasteczku koncernu Volkswagen Autostadt w Wolfsburgu poznali oprócz linii produkcyjnej, muzeum mechanizacji i pawilonów z poszczególnymi markami aut należącymi do koncernu VV, a także możliwości wykorzystywania energii odnawialnej do zasilania różnych form służących do spędzania czasu wolnego.

Uczniowie nasi pod opieką p. Emilii Zamkowskiej i p. Grzegorza Leszczyńskiego, nauczycieli naszej szkoły zaprezentowali godnie naszą szkołę, a należy podkreślić, że grupa ta składała się z uczniów dwóch narodowości z: Polski i Ukrainy. Szkoleniowcy i nauczyciele niemieckich firm chwalili naszych uczniów za dyscyplinę i chęć zdobywania wiedzy i umiejętności. Uczniowie przełamali barierę językową, odważyli się komunikować w języku niemieckim. Zdali sobie sprawę, że umiejętność posługiwania się językiem obcym otwiera im drogę do europejskiego rynku pracy, doszli do tego wniosku, po rozmowach ze specjalistami, Polakami pracującymi w firmach niemieckich na stanowiskach kierowniczych. Należy podkreślić, że dla wielu z nich był to pierwszy pobyt zagraniczny! Staż w Niemczech był też lekcją szacunku, tolerancji wobec innych nacji żyjących w tym kraju. Ponadto był szansą poznania ciekawych ludzi, nawiązania przyjaźni i kontaktów zawodowych, które miejmy nadzieję, zaprocentują w przyszłości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze stażu tej grupy!

E. Zamkowska

Skip to content