Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Branżowa Szkoła I Stopnia

Podstawa programowa 2017 r. dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Kod zawodu zawód Kod kwalifikacji kwalifikacja
834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 

Podstawa programowa 2019 r. dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Kod zawodu zawód Kod kwalifikacji kwalifikacja
834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Absolwent szkoły, który zdobędzie zawód  mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych,  będzie mógł wykonywać prace związane z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, a także maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. Absolwenci będą mogli być zatrudniani w zakładach naprawczych, gdzie będą wykonywać prace związane z demontażem i montażem pojazdów i maszyn rolniczych, a także prowadzić ich rozruch, regulacje, zabezpieczenia antykorozyjne itp. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych jest także przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego. W czasie edukacji pozna również zagadnienia związane z agrotroniką, które w coraz większym zakresie występują w nowoczesnej technice rolniczej, a wynikają z wprowadzania nowych technologii w mechanizacji rolnictwa i dynamicznego rozwoju konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych.

Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 3 – letnie

W trakcie nauki:
  • zdobędziesz wiedzę dotyczącą zużycia, oceny stanu technicznego i naprawy zespołów maszyn,
  • poznasz użytkowanie  maszyni pojazdów rolniczych,
  • nauczysz się korzystać z instrukcji obsługi, katalogów, książek i fachowych czasopism,
  • poznasz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe.
Kształcenie praktyczne pozwoli Ci opanować umiejętności w zakresie: obróbki metali, spawania gazowego i elektrycznego, naprawy maszyn i pojazdów, obsługi urządzeń elektrycznych oraz eksploatacji agregatów rolniczych.
Nabyte umiejętności wykorzystasz w czasie wykonywania:
  • konserwacji sprzętu rolniczego,
  • napraw i diagnostyki pojazdów,
  • napraw przyczep i maszyn rolniczych,
  • badań technicznych pojazdów.
Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne.
Jeśli chcesz poznać prawidłowe użytkowanie maszyn i pojazdów rolniczych przyjdź do nas.
Skip to content