Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

logo power

2016-1-PL01-KA102-023806 TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Informacja o naborze

W ramach projektu POWER 2016-1-PL01-KA102-023806 pt. „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” odbędzie się dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 15 marca br. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen za I semestr roku szkolnego 2016/2017 oraz ocenę z zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z architekturą krajobrazu, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku niemieckim.

Ankieta

Lista uczestników

Protokół wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

Biorąc pod uwagę kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 16 marca 2017 roku wybrała niżej wymienionych uczniów, uczęszczających do technikum weterynarii w ZSAiGŻ, do udziału w zagranicznym stażu zawodowym w ramach projektu nr 2016-1-PL01-KA102-023806 pod tytułem „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej – szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Nienburg w terminie od 16 do 28 lipca 2017 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej i Doroty Szcześniak.

Lp. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 Bogdańska Natalia 2tk 25
2 Dąbrowska Kinga 2tk 25
3 Deja Paulina 3tk 25
4 Fereniec Eliza 1 tk 28
5 Filipowska Natalia 2tk 25
6 Gaworska Monika 2tk 26
7 Kępka Anna 3tk 25
8 Kowalczyk Angelika 2tk 27
9 Maciąg Dominika 2tk 27
10 Piwońska Dominika 2tk 24
11 Siedlaczek Kamila 3tk 25
12 Stańczak Wioleta 1tk 27
13 Stawczyk Magdalena 1tk 25
14 Strzałkowska Magdalena 2tk 26
15 Tatar Paulina 2tk 25
16 Wydra Wioletta 2tk 25
17 Ziętek Klaudia 2tk 25
18 Zwęglińska Aleksandra 2tk 25

Lista rezerwowa

19 Kupisz Klaudia 3tk 20
20 Skliar Bogdana 2tk 23
21 Storozhenko Anna 2tk 23
22 Trubina Anna 2tk 23

Komisja w składzie:

Wychowawca – Edyta Sentkiewicz – Staniszewska

Nauczyciel j. niemieckiego – Emilia Zamkowska

Opiekun grupy – Dorota Szcześniak

Sprawozdanie z wyjazdu

staz technikum architektury krajobrazuNastępna grupa młodzieży z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, kształcąca się w technikum architektury krajobrazu powróciła ze stażu zagranicznego w ośrodku szkoleniowym DEULA Nienburg, w Dolnej Saksonii w Niemczech. Staż odbył się w ramach projektu nr 2016-1-PL01-KA102-023806 pod tytułem „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej – szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” i trwał od 17 do 28.07.2017r. Uczestniczyło 18 uczniów, którzy pod opieką Emilii Zamkowskiej oraz Doroty Szcześniak nabyli nowe umiejętności zawodowe, językowe oraz doświadczenie życiowe.

 

 

Uczniowie w czasie stażu:

 • rozpoznawali różne style w architekturze
 • analizowali rożne formy małej architektury ogrodowej
 • rozpoznawali i charakteryzowali siedliska roślin ozdobnych
 • przeprowadzali rozmnażanie roślin ozdobnych (generatywne i wegetatywne)
 • oznaczali kwasowość i zasobność gleby w składniki pokarmowe
 • wykonywali pomiary w terenie z wykorzystaniem niwelatora
 • wykonywali małe formy architektury ogrodowej (schody, palisady, suchy murek z kostki granitowej)
 • wykonywali elementy ozdobne z różnych materiałów stosując odpowiednie technologie ich łączenia,
 • wykonywali pracę maszynami do prac ziemnych (koparkami, ładowarkami, spychaczami, wózkiem jezdniowym z podnośnikiem)
 • wykonywali pracę ciągnikami rolniczymi, różnymi typami kosiarek, podkaszarek, nożyc do cięcia, pił spalinowych oraz kosiarkami samobieżnymi
 • analizowali etapy rekultywacji składowisk odpadów i możliwości ich zagospodarowania.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili miasteczka Nienburg, oraz malownicze miasta Hanower i Bremen. Poznanie różnorodnych stylów w architekturze oraz roślinności w  ogrodach królewskich i ogrodzie botanicznym, jak również z bioróżnorodnością ekspozycji akwarium w Hanowerze było wielką atrakcją zawodową dla uczestników stażu. Grypa zwiedziła również neogotycki zamek książąt hanowerskich Marienburg na stoku Góry Marii, przypominający bajkowy zamek Neuschwanstein w Bawarii. Wiele emocji wzbudził także pobyt w parku rozrywki w Soltau.

Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Nienburg certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAIGŻ w Radomiu o odbyciu stażu oraz europejski dokument EUROPASS Mobilność, zawierający informacje na temat wiedzy i umiejętności nabytych w Niemczech. Dokument ten uznawany jest we wszystkich krajach UE i gwarantuje naszym uczniom łatwiejszy start na europejskim rynku pracy w krajach UE.

Aby zapoznać się bliżej z przebiegiem stażu, zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć!

Emilia Zamkowska, Dorota Szcześniak

 Zdjęcia/Prezentacja

Skip to content