Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

logo power

2016-1-PL01-KA102-023806 TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA

Informacja o naborze

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum mechanizacji rolnictwa na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 17.10.2016 do 28.10.2016 roku w ośrodku DEULA Nienburg

W ramach projektu ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków programu POWER 2016-1-PL01-KA102-023806 pt. „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” odbędzie się dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 1 września br. i przekazanie p. Tomaszowi Jagiełło bądź p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen klasyfikacji końcoworocznej roku szkolnego 2015/2016 oraz ocenę z zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji końcoworocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie i opis motywacji uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród zgłoszeń, komisja wybierze osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z mechanizacją rolnictwa, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumiewać się w języku niemieckim.

Ankieta – tutaj

Lista uczestników

Protokół wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

Biorąc pod uwagę kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 5 września 2016 roku wybrała niżej wymienionych uczniów, uczęszczających do technikum mechanizacji rolnictwa w ZSAiGŻ, do udziału w zagranicznym stażu zawodowym w ramach projektu nr 2016-1-PL01-KA102-023806 pod tytułem „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej – szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Nienburg w terminie od 17 do 28 października 2016 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej i Tomasza Jagiełło.

 

Lp. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 DOHADAIŁO Igor 2tm 28
2 DOLEGA Damian 4tm 23
3 FALKIEWICZ Przemysław 4tm 25
4 FILA Mateusz 2tm 28
5 KACPRZYK Karol 2tm 26
6 ROGULSKI Marcin 4tm 23
7 RYLSKI Krzysztof 2tm 25
8 SICZEK Jakub 2tm 23
9 SZYMAŃSKI Jakub 4tm 25
10 ŚWIĄDER Patryk 2tm 26
11 ULIASZ Kamil 2tm 24
12 WASIAK Adrian 2tm 25
13 WĘSEK Mateusz 2tm 25
14 WĘSEK Adrian 3tm 24
15 WŁODARCZYK Damian 2tm 27
16 WÓJCICKI Robert 2tm 24
17 ZIÓŁKO Rafał 2tm 28
18 ŻEGNAŁEK Karol 4tm 24

 

 Lista rezerwowa

19 PODSIADŁY Bartłomiej 2tm 20
20 RYCHLICKI Jakub 2tm 22

Komisja w składzie:

Wychowawca – Edyta Frankowicz

Nauczyciel j. niemieckiego – Emilia Zamkowska

Opiekun grupy – Tomasz Jagiełło

Sprawozdanie z wyjazdu

staz niemcyStaż mechanizatorów odbył się w dniach od 17 do 28 października w niemieckim ośrodku doskonalenia zawodowego DEULA w Nienburgu. Grupa 18 uczniów doskonaliła umiejętności zawodowe związane z obsługą i użytkowaniem nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych. Realizując program zajęć stażyści m.in. użytkowali ciągniki sterowane sygnałami gps, obsługiwali nowoczesne opryskiwacze polowe, jeździli zaawansowanymi technologicznie ciągnikami, a także użytkowali koparkę, agregat uprawowy i ładowacz.

W ramach stażu odbyły się również wycieczki zawodowe. Stażyści poznali nowoczesne linie produkcyjne firm: Amazone i Grimme, zwiedzili farmę, w której obok hodowli kurczaków jest w sposób ekologiczny produkowana energia elektryczna (w biogazowni, wiatraku i w panelach fotowoltaicznych), a także zwiedzili fabrykę Volkswagena i miasteczko Autostadt.

Czas wolny uczniowie spędzili w miastach: Brema i Hanower, a także w miasteczku rozrywki Heide Park.

Staż odbył się w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i został całkowicie sfinansowany ze środków EU. Był to pierwszy staż z projektu pod tytułem: „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej – szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Z tego projektu wyjedzie z naszej szkoły jeszcze 4 grupy uczniów! Warto się dobrze uczyć, gdyż pierwszeństwo udziału w stażach zagranicznych mają uczniowie z najlepszymi średnimi z ocen.

 Zdjęcia/Prezentacja

Skip to content