Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

 

Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049060

tytuł „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich.”

 

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej z Radomia. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu w okresie 01.08.2018r. do 31.07.2020r. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności i wiedzy uczniów w zawodach, w których się kształcą, a także zachęcenie ich do samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców wsi. W Polsce, konieczna jest dalsza restrukturyzacja zatrudnienia ludzi mieszkających na wsi. W dalszym ciągu zbyt duży procent mieszkańców wsi jest zatrudniony bezpośrednio przy uprawie roli. Niezbędna jest rozbudowa sfery usług dla mieszkańców, nie tylko w obsłudze rolnictwa, ale i innych dziedzinach, socjalno-bytowych, komunalnych itp. Staż zawodowy odbyty za granicą gwarantuje zdobycie najlepszych doświadczeń. Pozwolą one na zaoferowanie na rynku nowoczesnych usług, mających szansę na powodzenie i skuteczną rywalizację z potencjalną konkurencją. Dzięki temu młodzież pochodząca ze wsi będzie mogła pozostać w swoim środowisku i z powodzeniem się realizować zawodowo. Uczniowie biorący udział w stażu pochodzą ze wsi i nigdy nie byli za granicą Polski. Pobyt w wysokorozwiniętym kraju rozszerzy im horyzonty i otworzy perspektywy lepszego rozwoju.

 

Główne cele tego projektu to:

– poznanie przez stażystów innowacyjnych technologii stosowanych w poszczególnych zawodach,

– poznanie budowy i eksploatacji nowoczesnych maszyn, urządzeń i narzędzi,

– rozwijanie umiejętności językowych stażystów,

– rozwijanie współdziałania i pracy w grupie,

– poznanie obcej społeczności, kultury, zabytków.

 

W ramach podpisanej umowy na realizację projektu nastąpiły ograniczenia liczby wyjeżdzających stażystów i opiekunów. Pozyskane środki wystarczą na wyjazd łącznie 81 stażystów , którym towarzyszyć będzie  łącznie 9 opiekunów. Zaplanowane zostały wyjazdy dla pięciu, 14-18-sto osobowych grup stażystów wraz z 1-2 opiekunami, z następujących kierunków kształcenia w technikum: architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, weterynarii oraz żywienia i usług gastronomicznych. Staże zawodowe trwać będą po 2 tygodnie, a ich realizacja odbyć się będzie od jesieni 2018 roku do lata roku 2019.

Projekt skierowany jest do uczniów z klas I, II, III, IV kształcących się w zawodach:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (1 grupa)

– technik weterynarii (2 grupa),

– technik architektury krajobrazu (3 grupa)

– technik żywienia i usług gastronomicznych (4 grupa)

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz inni uczniowie zainteresowani tematyką energii odnawialnej (5 grupa).

W projekcie biorą udział 14-18 osobowe grupy uczniów (plus co najmniej dwie na liście rezerwowej), którzy po zakończonym przygotowaniu, pojadą na staż zawodowy do niemieckich Rolniczych Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego DEULA Nienburg lub DEULA Hildesheim w ustalonych terminach.

Grupa Termin Ośrodek Zawód Liczba uczestników

(opiekun)

Termin składania zgłoszeń przez uczestników
I 01.10.-12.10.2018 DEULA Nienburg technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 18 uczniów

Tomasz Jagiełło

14.08.2018
II 18.02.-01.03.2019 DEULA Nienburg technik weterynarii 17 uczniów

Tomasz Nadgrodkiewicz

30.09.2018
III 27.05.-07.06.2019 DEULA Nienburg technik architektury krajobrazu 16 uczniów

Dorota Szcześniak

31.01.2019
IV 30.09. -11.10.2019 DEULA Hildesheim technik żywienia i usług gastronomicznych 14 uczniów

Emilia Zamkowska

30.04.2019
V 18.-29.11.

2019

DEULA Nienburg technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 uczniów

Grzegorz Leszczyński

20.06.2019

 

Wyjazd każdej z grup poprzedzony będzie przeprowadzeniem przygotowania uczniów do odbycia stażu.

Podczas stażu uczniowie będą przebywać w niemieckich ośrodkach szkolenia zawodowego. Stażyści poznają nowoczesne technologie i metody pracy, różne urządzenia techniczne, w tym wiele takich, których nie mieliby szans poznać w naszej szkole. W trakcie stażu poznają zasady działania tych urządzeń, ich obsługę i bezpieczną eksploatację. Poznają również innowacyjne technologie, jakie się pojawiają w ich zawodach. Poznanie nowoczesnych technologii, nowych trendów w poszczególnych zawodach, może spowodować wzrost atrakcyjności naszych absolwentów na lokalnym rynku pracy. Uczniowie ZSAiGŻ w dużej mierze pochodzą ze środowisk wiejskich, często zaniedbanych. Pobyt na zagranicznym stażu będzie dla nich okazją poznania nowoczesnych form tworzenia i prowadzenia swojej firmy.

 

Do współpracy w realizacji naszego projektu starannie dobraliśmy naszych zagranicznych partnerów. Są to 2 ośrodki szkolenia zawodowego znajdujące się w Niemczech: DEULA Nienburg i DEULA Hildesheim. Z tymi partnerami już w przeszłości współpracowaliśmy, znamy ich duże możliwości edukacyjne i inne walory. Projekt został poprzedzony wizytami wstępnymi u naszych partnerów. W czasie tych wizyt uzgodniliśmy zakres planowanego stażu oraz plan jego realizacji.

 

ZSAiGŻ posiada już doświadczenie w realizacji projektów zawodowych dla swoich uczniów. Zawsze staramy się wybrać tematykę istotną dla naszych przyszłych absolwentów. Ważne jest, aby doświadczenie i umiejętności opanowane w czasie zagranicznego stażu, mogli oni z powodzeniem wykorzystywać w swojej przyszłej pracy zawodowej. Głównym zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój uczniów. Przykładamy wszelkich starań, by zdobyli oni wiedzę ogólną, jak i zawodową na jak najwyższym poziomie. Robimy to zgodnie z aktualnym stanem nauki, według obowiązujących programów nauczania. Każdy zawód wiąże się ze zdobyciem szeregu umiejętności praktycznych, które warunkują późniejszą dobrą praktykę zawodową. Niestety, często tak bywa, że z powodu ograniczonych środków finansowych, jakimi dysponuje szkoła, uczniowie nie zawsze mają kontakt z innowacyjnymi technologiami pojawiającymi się w ich zawodach. Z tego samego powodu szkoła nie dysponuje najnowszymi maszynami, urządzeniami i narzędziami, jakie są wykorzystywane w kształconych u nas zawodach. Realizowanie staży zawodowych u naszych zagranicznych partnerów pozwala nam w znacznie szerszym stopniu zorganizować ten niełatwy proces. Niemcy są krajem zamożnym i nowoczesnym. Ich placówki szkolenia zawodowego dysponują znacznie większymi funduszami, a przez to są lepiej wyposażone i dysponują dużo lepszymi pomocami dydaktycznymi i pracowniami zawodowymi. Można tam bez trudu pokazać nowe techniki produkcji, nowe technologie, nowoczesne środki produkcji. Mogliśmy się o tym niejednokrotnie przekonać podczas wielu wyjazdów w ubiegłych latach.

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do składania wypełnionych komputerowo ankiet do opiekunów poszczególnych grup:

 

Załączniki do pobrania

Ankieta rekrutacyjna

– Deklaracje (3 druki)

 

Kierunki

Skip to content