Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Rekrutacja 2022/2023

Kandydaci do szkoły

  • składają podanie o przyjęcie wypełnione, wydrukowane i podpisane na stronie:

https://naborpg.oswiatawradomiu.pl/kandydat

  • następnie,  wypełnione podanie podpisuje rodzic (opiekun prawny) oraz kandydat i przynosi do szkoły pierwszego wyboru.

 

Podanie do Internatu do pobrania TUTAJ

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz liceum plastycznego dołączają do podania zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Badania kandydatów, na podstawie skierowań pobranych ze szkół, wykonują następujące placówki medyczne: WYKAZ 

Informujemy wszystkich kandydatów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, iż od roku szkolnego 2015/2016 istnieje możliwość zakwaterowania w internacie szkolnym.

Skip to content