Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Powrót ze stażu w Niemczech

SAM 1499Po dwutygodniowym stażu zawodowym w Niemczech, 18 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych wróciło do domu. Staż odbył się w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. Obecnie realizowany projekt nosi tytuł: „Przygotowanie do bezpiecznej obsługi środków technicznych przez uczniów szkół rolniczych – wymogiem europejskiego rynku pracy”. Staż odbył się w niemieckim ośrodku szkolenia zawodowego DEULA, w miejscowości Hildesheim – położonej w Dolnej Saksonii. Nasi uczniowie w Niemczech doskonalili swoje umiejętności zawodowe związane z bezpieczną obsługą nowoczesnych maszyn i urządzeń gastronomicznych. Pobyt uczniów był bardzo urozmaicony. Oprócz wykładów i ćwiczeń praktycznych, zostało zorganizowanych wiele wycieczek zawodowych i krajoznawczych. Nasza młodzież zapoznała się z produkcją mąki w nowoczesnym młynie, zwiedziła browar i mleczarnię. Stażyści mieli okazję również obejrzeć nowoczesną oborę z bydłem mlecznym, wyposażoną m.in. w sterowane laserem roboty udojowe Szczególne zainteresowanie wzbudziło muzeum i fabryka czekolady, gdzie uczniowie własnoręcznie wyprodukowali tabliczki czekolady. Ponadto młodzież pogłębiła swoją wiedzę z zakresu bezpiecznej obsługi nowoczesnych urządzeń gastronomicznych uczestnicząc w codziennej pracy pobliskiej restauracji. Czas wolny uczniowie spędzali w kręgielni lub zwiedzając okoliczne miejscowości m.in. Hanower, Goslar i Hildesheim.

Odbycie stażu umożliwiło uczniom poznanie nowoczesnych technologii stosowanych w gastronomii, przetwórstwie spożywczym i produkcji żywności. Stażyści w czasie pobytu doskonalili również swoje umiejętności językowe, a także poznali tradycję i kulturę regionu Dolnej Saksonii. Uczniów w Niemczech w czasie stażu odwiedził dyrektor szkoły Pan Paweł Frankowicz wraz z Markiem Rudzińskim, koordynatorem projektu. Opiekę nad uczniami w ciągu dwóch tygodni sprawowała dwójka nauczycieli: Emilia Zamkowska i Marlena Pawlik.

Był to już trzeci i ostatni wyjazd w ramach tego projektu. Cały projekt w całości został sfinansowany ze środków UE.

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zawodowy

Programu UE Leonardo da Vinci pod tytułem:

Przygotowanie do bezpiecznej obsługi środków technicznych przez uczniów szkół rolniczych – wymogiem europejskiego rynku pracy”

1 Brzeska Kinga 3tż
2 Kopyt Agnieszka 3tż
3 Książek Paulina 3tż
4 Tusińska Amanda 3tż
5 Błasińska Izabela 2tż
6 Gaca Karolina 2tż
7 Ochyńska Natalia 2tż
8 Osińska Marta 2tż
9 Ostrowska Patrycja 2tż
10 Piątek Małgorzata 2tż
11 Ratyńska Aleksandra 2tż
12 Rogala Martyna 2tż
13 Stępień Malwina 2tż
14 Szewczyk Weronika 2tż
15. Tęcza Marlena 2tż
16 Walczak Bartłomiej 2tż
17 Suwalska Alicja 1tż
18 Trzeciak Martyna 1tż
Lista rezerwowa
1 Mikołajczyk Justyna 2tż
2 Piasecka Małgorzata 2tż

Staż odbędzie się w Hildesheim w Niemczech w terminie
od 25.04 do 10.05 2015 roku

Przy rekrutacji Komisja brała pod uwagę oceny z przedmiotów zawodowych, zachowanie, umiejętność posługiwania się językiem niemieckim oraz średnią ze wszystkich ocen.

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Leonardo da Vinci pod tytułem: „Przygotowanie do bezpiecznej obsługi środków technicznych przez uczniów szkół rolniczych – wymogiem europejskiego rynku pracy”.

Jest to już trzeci wyjazd w ramach tego projektu. Tym razem w stażu wezmą udział uczniowie z klasy drugiej i trzeciej technikum żywienia i usług gastronomicznychPlanowany termin stażu 25.04.2015-10.05.2015 r. W projekcie uczestniczyć będzie 18 uczniów. Staż zawodowy jest całkowicie finansowany z funduszy unijnych.

Komisja rekrutacyjna będzie brała po uwagę przede wszystkim oceny z przedmiotów zawodowych, zachowanie, umiejętność posługiwania się językiem niemieckim oraz średnią z wszystkich ocen.

Zgłoszenia chętnych do wyjazdu prosimy kierować do  16.01.2015 do p. Marleny Pawlik.

Wyjazd Niemcy klasa 3TŻa – 2011

Wyjazd Niemcy klasa 3TŻB 2011

Wyjazd Niemcy klasa 4TK 2011

Nasi uczniowie wrócili z zagranicznego stażu zawodowego

Po dwutygodniowym stażu zawodowym w Niemczech, 18 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa wróciło do domu. Staż odbył się w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. Tym razem nasza szkoła realizuje projekt pod tytułem: „Przygotowanie do bezpiecznej obsługi środków technicznych przez uczniów szkół rolniczych – wymogiem europejskiego rynku pracy”. Staż odbył się w niemieckim ośrodku szkolenia zawodowego DEULA, w miejscowości Nienburg – położonej w Dolnej Saksonii. Nasi uczniowie pod okiem niemieckich nauczycieli doskonalili swoje umiejętności zawodowe związane z bezpieczną obsługą nowoczesnych maszyn i ciągników rolniczych. Pobyt uczniów był bardzo urozmaicony. Oprócz wykładów i ćwiczeń praktycznych, zostało zorganizowanych wiele wycieczek zawodowych i krajoznawczych. Młodzi mechanizatorzy zwiedzili firmy znanych producentów nowoczesnych maszyn rolniczych: „Amazone” (producent opryskiwaczy, siewników punktowych i rzędowych, a także agregatów uprawowych) i „Class” (światowej marki kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe, ciągniki). Stażyści mieli okazję również obejrzeć nowoczesną oborę z bydłem mlecznym, wyposażoną m.in. w sterowane laserem roboty udojowe. U dealera sprzedającego ciągniki wielu marek i przeróżne maszyny rolnicze, mechanizatorzy mogli poznać konstrukcje maszyn rolniczych, używanych obecnie w Niemczech. Uczniowie zwiedzili również miasta położone w Dolnej Saksonii m.in.: Bremę, Hanower, Goslar i Hildesheim. W ramach wolnego czasu stażyści spędzili cały dzień w położonym na kilkudziesięciu hektarach parku rozrywki Heide Park w miejscowości Soltau.

Odbycie stażu pozwoliło zaobserwować uczniom, w jakim kierunku rozwija się nowoczesne europejskie rolnictwo. Stażyści w czasie pobytu również doskonalili swoje umiejętności językowe, a także poznali tradycję i kulturę regionu Dolnej Saksonii. W trakcie stażu uczniów w Niemczech odwiedził dyrektor szkoły Pan Paweł Frankowicz wraz z Markiem Rudzińskim, koordynatorem projektu. Opiekę nad uczniami w ciągu dwóch tygodni sprawowała dwójka nauczycieli: Emilia Zamkowska i Tomasz Jagiełło.

Był to już drugi wyjazd w ramach tego projektu. Pierwszy odbył się wiosną tego roku i wzięła w nim udział młodzież z technikum architektury krajobrazu. Kolejny wyjazd odbędzie się wiosną w 2015 roku i wezmą w nim udział uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych. Cały projekt w całości jest finansowany ze środków UE.

Tomasz Jagiełło

Wyjazd na staż zawodowy do Nienburga

Komisja kwalifikacyjna wybrała grupę uczniów z technikum mechanizacji rolnictwa, wyjeżdżającą na dwutygodniowy staż zawodowy do Niemiec, w ramach projektu   „Przygotowanie do bezpiecznej obsługi środków technicznych przez uczniów szkół rolniczych – wymogiem europejskiego rynku pracy”. Pod uwagę wzięto wyniki w nauce (w roku szk 2013/14), frekwencję w szkole i na warsztatach, a także systematyczne uczęszczanie na zajęcia przygotowujące do odbycia stażu.
Wszystkich wybranych uczniów wraz z jednym z rodziców (opiekunów) zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 8 września o godz. 15.00 w budynku warsztatów szkolnych. Zostanie wówczas podpisana umowa odbycia stażu. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Lp NAZWISKO IMIĘ średnia ocen klasa
1 DOBRASIEWICZ Sebastian 4,26 2tm
2 GRYZ Mateusz 3,79 2tm
3 MINDA Artur 3,84 2tm
4 JANOWSKI Kamil 3,58 2tm
5 KRZOSEK Michał 3,58 2tm
6 TOKARSKI Wojciech 4,30 2tm
7 KOMOROWSKI Adam 3,19 3tmk
8 ŁYŻWIŃSKI Jacek Wojciech 3,90 3tmk
9 MORTKA Paweł 3,00 3tmk
10 PIROSZ Dominik 3,38 3tmk
11 PISZCZEK Łukasz 3,70 3tmk
12 DRUŻDŻEL Andrzej Dariusz 3,25 3tmk
13 MĄKOSA Mateusz 3,00 3tmk
14 SZCZĘK Dawid 3,25 3tmk
15 WASIAK Dawid 3,44 3tmk
16 WĘGLIŃSKI Przemysław 3,63 3tmk
17 TKACZYK Ireneusz 3,06 4tm
18 KOWALCZYK Bartłomiej 3,00 4tm

Relacja ze stażu zagranicznego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”

Osiemnaście uczennic klas I, II i III Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu po raz kolejny uczestniczyło w stażu zagranicznym w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Projekt „Przygotowanie do bezpiecznej obsługi środków technicznych przez uczniów szkół rolniczych – wymogiem europejskiego rynku pracy” realizowany był w Niemieckim ośrodku ILLUT Berlin – Brandenburg w dniach 18-31 maja 2014roku. Młodzież w celu optymalnego zrealizowania programu stażu została przygotowania w ramach zajęć pedagogiczno – kulturowo – językowych. Ponadto młodzież pogłębiła swoją wiedzę z zakresu BHP, skorzystała z zajęć merytorycznych związanych z tematyką stażu, z zajęć kulturowych i pedagogicznych. Podczas stażu oprócz pracy w parku, młodzież zapoznała się z bezpieczną obsługą sprzętu stosowanego w architekturze krajobrazu. W czasie wolnym po zakończonych zajęciach stażystki poznawała okoliczne miejscowości, parki. Podczas stażu młodzieży towarzyszyło dwie opiekunki p. Beata Łukawska i p. Emilia Zamkowska.

Kolejna edycja projektu stażu

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” pod tytułem: „Przygotowanie do bezpiecznej obsługi środków technicznych przez uczniów szkół rolniczych – wymogiem europejskiego rynku pracy”.

Planowany termin stażu 17.05 – 31.05.2014 i jest przeznaczony dla klasy drugiej i trzeciej technikum architektury krajobrazu. Pod uwagę będą brane: zainteresowania tematyką projektu, opinia wychowawcy, nauczycieli przedmiotów zawodowych, średnia ocen, zachowanie oraz oceny z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.

Zgłoszenia do 21.01.2014, wraz z ankietą uczestnictwa.

Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać u p. Andrzeja Pyszczka

Skip to content