Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Po dwutygodniowym stażu zawodowym w Niemczech, 18 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych wróciło do domu. Staż odbył się w ramach unijnego programu Erasmus Plus. Obecnie realizowany projekt nosi tytuł: „Zagraniczny staż zawodowy szansą dla absolwentów szkoły agrotechnicznej na sukces na lokalnym rynku pracy”. Staż odbył się w dniach od 30 sierpnia do 13 września 2015 roku, w niemieckim ośrodku szkolenia zawodowego w miejscowości Paulinenaue – położonej w Branderburgii, niedaleko Berlina. Uczniowie podczas stażu w Niemczech doskonalili swoje umiejętności zawodowe związane z obsługą nowoczesnych maszyn i urządzeń gastronomicznych. Pobyt uczniów był bardzo urozmaicony. Oprócz wykładów i ćwiczeń praktycznych, zostało zorganizowanych wiele wycieczek zawodowych i krajoznawczych. Odbycie stażu umożliwiło uczniom poznanie nowoczesnych technologii stosowanych w gastronomii, przetwórstwie spożywczym i produkcji żywności. Cały projekt w całości został sfinansowany ze środków UE.

Skip to content