Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

2015-1-PL1-KA102-014935 Informacje ogólne o projekcie

POWER: 2015-1-PL01-KA102-014935 pt. „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”

POWER: 2016-1-PL01-KA102-023806 pt. ” Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

 

Skip to content