Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Biblioteka

biblioteka

 

Biblioteka mieści się w budynku głównym szkoły.  Posiada czytelnię, ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej), wypożyczalnię i magazyn książek . W ICIM jest 4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych można skorzystać z czytelni, gdzie w ciszy i spokoju można przygotować się do lekcji. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 12 tysięcy woluminów. Są to: lektury, książki popularno-naukowe z różnych dziedzin,
literatura fachowa oraz opracowania literackie pomocne w przygotowaniu prezentacji maturalnych. Dysponuje także zbiorem kaset video, CD, DVD. Prenumerowane są także czasopisma.

 

Linki bibliotek w Radomiu:

 

Linki bibliotek internetowych:

Najstarszymi książkami w naszej bibliotece są:

  • Encyklopedia rolnictwa t.1- 4  pod red. J.T. Lubomirskiego, E. Stawińskiego, J. Zamojskiego z 1863 roku –księgarnia Gebethnera i Wolfa
  • Fabre J.H . S
    zkodniki. Pogadanki o owadach szkodliwych
     z 1925 roku wydana we Lwowie
  • Balicki Z. Psychologia społeczna z 1912 roku – księgarnia Gebethnera i Wolfa

Biblioteka szkolna zaprasza:

Poniedziałek 800 – 1530
Wtorek 800 – 1600
Środa 800 – 1530
Czwartek 800 – 1600
Piątek 800 – 1400

 

Biblioteka ostrzega:
Przez bezpośredni kontakt z książką można się nabawić:
postępującej ciekawości świata,
zaawansowanej wiedzy,
a nawet nabytej inteligencji.
Zapraszamy odważnych

Skip to content