Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

logo power

2016-1-PL01-KA102-023806 TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGI ODNAWIALNEJ

Informacja o naborze

W ramach projektu ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków programu POWER 2016-1-PL01-KA102-023806 pt.”Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” odbędzie się dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 30 stycznia br. i przekazanie p. Grzegorzowi Leszczyńskiemu. Średnią ocen klasyfikacji śródrocznej za semestr I za rok szkolny 2017/2018 oraz ocenę z zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie i opis motywacji uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród zgłoszeń, komisja wybierze osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z techniką urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumiewać się w języku niemieckim.

Ankieta TUTAJ

Lista uczestników

Protokół wyboru uczestników 5 grupy do projektu nr2016-1-PL01-KA102-023806 w ramach którego będą uczestnikami zagranicznego stażu zawodowego w DEULA Hildesheim

Uwzględniając kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 1 luty 2018 roku wybrała niżej wymienionych uczniów ZSAiGŻ, do udziału w projekcie nr 2016-1-PL01-KA102-023806 pod tytułem „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, który jest realizowany w ramach projektu  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. W ramach tego projektu uczniowie wyjadą również na staż zawodowy do ośrodku DEULA Hildesheim w terminie od 09.04.2018 do 20.04.2018 , pod opieką Emilii Zamkowskiej i Grzegorza Leszczyńskiego.

Lp. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 Broda Paweł Paweł 2 tu 22
2 Doroshenko Oleksii 4 tu 28
3 Jałowski Krystian 2 tu 25
4 Kalchuk Mykola 3 tu 23
5 Kalitenko Mykyta 2 tu 26
6 Konovalov Denys 2 tu 25
7 Korobka Nazarii 2 tu 25
8 Kowalczyk Patryk 3 tu 25
9 Krawczyk Jakub 2 tu 28
10 Lutsa Mariia 2 tu 26
11 Maik Dominik 4 tu 24
12 Marchuk Yeva 2 tu 24
13 Melnyk Oleh 3 tu 24
14 Meroń Filip 2 tu 22
15 Sukiennik Przemysław 2 tu 25
16 Wiśniewski Dominik 2 tu 22
17 Wojtaszewski Dominik 2 tu 25
18 Zamaiev Arkadii 3 tu 26
Lista rezerwowych
19 Musiyenko Danylo 2tu 22
20 Gutkowska Marta 4tu 22

 

Komisja w składzie:

Wychowawca – Iwona Janek

Nauczyciel j. niemieckiego – Emilia Zamkowska 

Opiekun grupy (zaj. prakt.) – Grzegorz Leszczyński

Sprawozdanie z wyjazdu

Powrót piątej grupy ze stażu w Niemczech w ramach projektu POWER nr 2016-1-PL01-KA102-023806 pt. ” Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Uczniowie kształcący się w technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wrócili po dwóch tygodniach (09.04.-20.04.2018r.) ze stażu w ośrodku DEULA Hildesheim położonego w Dolnej Saksonii (Niemcy). Staż odbył się i był finansowanych ze Środków UE w Programie POWER, w ramach projektu POWER nr 2016-1-PL01-KA102-023806 pt. „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Stażyści pod opieką nauczycieli p. Emilii Zamkowskiej i p. Grzegorza Leszczyńskiego podczas stażu udoskonalili swoje umiejętności zawodowe w następujących zakresach:

  • przeanalizowanie i poznanie zasad funkcjonowania systemów oraz nowoczesnych technologii w biogazowi m.in.: podczas produkcji biomasy do przetwarzania na biogaz, doprowadzanie wyprodukowanego gazu, procesów oczyszczenia gazu dostarczanego do publicznej sieci gazowej; metody analizy i ustalenie określonych wartości właściwości surowców roślinnych oraz nowoczesne metody uprawy roślin energetycznych
  • przeanalizowanie system ogrzewania całej miejscowości ze źródeł energii odnawialnej (Jühnde, pierwsza wioska bioenergetyczna na świecie)
  • przeanalizowanie systemu przetwarzania odpadów i pozyskiwania energii ciepłej (MBA Deiderode).oraz systemu działania turbiny wiatrowej (Diemarden)
  • przeanalizowanie i poznanie zasad działanie małej elektrowni wodnej, sposoby pozyskiwania energii z siły wody oraz funkcjonowanie elektrociepłowni z wykorzystaniem turbiny gazowej
  • przeanalizowanie możliwości pełnego zaopatrzenia mieszkańców miejscowości w energię ze źródeł odnawialnych, takich jak: odnawialne surowce, fotowoltaika, energia wiatru i przetwarzanie śmieci pozyskiwanie energii oraz funkcjonowanie elektrowni wodnej i elektrociepłowni
  • poznanie technologii stosowanych w nowoczesnych samochodów hybrydowych zwiększających wydajność energetyczną oraz ograniczających emisję CO2
  • opanowanie umiejętności montowania połączeń i obwodów elektrycznych w urządzeniach pomiarowych,
  • opanowanie umiejętnościspawania tworzyw sztucznych, wykonywania szczelnych połączeń elementów wykonanych z rożnych materiałów oraz obróbki metali.

Staż nie tylko ograniczał się do zdobywania wiedzy i umiejętności ale także do poznawania kultury i tradycji naszych sąsiadów. W czasie wolnym uczniowie zwiedzili miasta Hildesheim, i Goslar oraz miasteczko Autostadt koncernu Volkswagen w Wolfsburgu w którym poznali możliwości wykorzystywania energii odnawialnej do zasilania różnych form służących do spędzania czasu wolnego. Niezapomniane wrażenia przeżyli w parku rozrywki Heide Park Resort w Soltau.

Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Hildesheim certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAIGŻ w Radomiu o odbyciu stażu, Certyfikat potwierdzający realizację stażu w Programie POWER oraz europejski dokument EUROPASS Mobilność, zawierający informacje na temat wiedzy i umiejętności nabytych w Niemczech. Dokument ten uznawany jest we wszystkich krajach UE i gwarantuje naszym uczniom łatwiejszy start na europejskim rynku pracy w krajach UE.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze stażu tej grupy!

 Zdjęcia/Prezentacja

Skip to content