Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

logo power

2016-1-PL01-KA102-023806 TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Informacja o naborze

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 12.02.2018 do 23.02.2018 roku w ośrodku DEULA Hildesheim

W ramach projektu ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków programu POWER 2016-1-PL01-KA102-023806 pt.”Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”  odbędzie się dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 31 października br. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen klasyfikacji rocznej za rok szkolny 2016/2017 oraz ocenę z zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji końcoworocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie i opis motywacji uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród zgłoszeń, komisja wybierze osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z gastronomią,, przetwórstwem artykułów spożywczych, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumiewać się w języku niemieckim.

Ankieta- TUTAJ

Lista uczestników

Protokół wyboru uczestników 4 grupy do projektu nr 2016-1-PL01-KA102-023806 w ramach którego będą uczestnikami zagranicznego stażu zawodowego w DEULA Hildesheim

Uwzględniając kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 2 listopada 2017 roku wybrała niżej wymienionych uczniów ZSAiGŻ, do udziału w projekcie nr 2016-1-PL01-KA102-023806 pod tytułem „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, który jest realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. W ramach tego projektu uczniowie wyjadą również na staż zawodowy do ośrodku DEULA Hildesheim w terminie od12.02.2018 do 23.02.2018 , pod opieką Emilii Zamkowskiej i Kolety Świtas.

 

Lp. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 Burzyńska Milena 2Tż 24
2 Chustecka Paulina 2Tż 26
3 Chornolykh Vadym 3Tż 22
4 Kiełbasa Kinga 2Tż 25
5 Kłaniecka Izabela 2Tż 27
6 Kozera Agata 2Tż 24
7 Krzemiński Wojciech 3Tż 23
8 Lazarenko Mykhailyna 2Tż 25
9 Levishchenko Yelizaveta 3Tż 23
10 Paszkowska Agnieszka 2Tż 25
11 Pietrzyk Maciej 2Tż 25
12 Rzeszot Katarzyna 3Tż 25
13 Siczek Urszula 2Tż 24
14 Skrzyniarz Małgorzata 3Tż 24
15 Słabik Aleksandra 2Tż 26
16 Szeliga Patryk 2Tż 23
17 Tęcza Agnieszka 2Tż 22
18 Zielińska Natalia 2Tż 23

 

Lista rezerwowa

19 Kaczor Kamil 2Tż 22
20 Podsiadła Joanna 3Tż 21
21 Polishchuk Oleg 3 Tż 21
22 Górka Dagmara 2Tż 21

Komisja w składzie:

Wychowawca – Marlena Pawlik

Nauczyciel j. niemieckiego – Emilia Zamkowska

Opiekun grupy – (zaj. prakt.)   Koleta Świtas 

 

Sprawozdanie z wyjazdu

Grupa osiemnastu uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych powróciła z dwutygodniowego stażu zagranicznego (od 12 do 23 lutego br.) w ośrodku DEULA Hildesheim w Dolnej Saksonii w Niemczech. Uczniowie w grupach dwuosobowych doskonalili swoje umiejętności zawodowe oraz językowe w restauracjach przy hotelach (Van der Valk, Novotel, M & A city Hotel, Bürgermeisterkapelle, Stadtresidenz, HS – Catering),w domach opieki osób starszych (Paulus Heim, St.  Elisabeth) oraz w kuchni w ośrodkach pomocy społecznej (Lebenshilfe).

Podczas wykonywania zadań zawodowych w ośrodkach gastronomicznych stażyści:

 • doskonalili umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie słownictwa codziennego i specjalistycznego,
 • doskonalili umiejętność wdrażania zasad bezpiecznej obsługi konsumenta,
 • opanowali procesy bezpiecznej obsługi nowoczesnych urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności,
 • opanowali sposoby bezpiecznej dezynfekcji i konserwacji urządzeń w placówkach gastronomicznych,
 • określali zagrożenia i wdrażali kontrolę higieniczną potraw przygotowywanych w placówkach gastronomicznych,
 • opanowali sposoby organizowania i obsługi różnych form przyjęć okolicznościowych,
 • kształcili świadomość obowiązujących procedur i sposobów wdrażania unijnego systemu HACCP,
 • opanowali zasadę obsługi nowoczesnych urządzeń technicznych i rozwiązań technologicznych stosowanych w gastronomii, przetwórstwie i produkcji żywności,
 • doskonalili porozumiewanie się z konsumentem w języku obcym,
 • kształtowali umiejętność wdrażania zasad bezpieczeństwa we własnej firmie,
 • diagnozowali zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne podczas przygotowania potraw,
 • opanowali bezpieczną obsługę urządzeń podczas wykonywania obróbki cieplnej.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili miasteczko Hildesheim, położony obok zamek książąt hanowerskich Marienburg, pobliskie miasta: Hanower i Bremen oraz miasteczko samochodowe Autostadt w  Wolfsburgu.

Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Hildesheim certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAiGŻ w Radomiu o odbyciu stażu. Uczniowie otrzymają również europejski dokument EUROPASS Mobilność uznawany we wszystkich krajach UE.

Staż odbył się w ramach projektu nr 2016-1-PL01-KA102-023806 pt. „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” i został całkowicie sfinansowany ze środków EU w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Opiekę nad uczniami sprawowała p. Emilia Zamkowska oraz p. Koleta Świtas.

Aby zapoznać się bliżej z przebiegiem stażu, zapraszamy do obejrzenia prezentacji z wyjazdu!
E. Zamkowska

 Zdjęcia/Prezentacja

Skip to content