Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

1.Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do projektu ERASMUS+ nr 2018-1-PL01-KA102-049060

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do projektu ERASMUS+ nr 2018-1-PL01-KA102-049060, pt.: „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” z wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 01.10.2018 do 12.10.2018 roku w ośrodku DEULA Nienburg.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 15sierpnia br. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej lub p. Tomaszowi Jagiełło. Średnią ocen za ostatni semestr roku szkolnego 2017/2018, ocenę z zachowania oraz oceny z zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych, a także liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji końcoworocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród zgłoszeń, komisja wybierze osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z mechanizacją rolnictwa, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumiewać się w języku niemieckim.

2. Ankieta

3. Protokół z rekrutacji

wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

Biorąc pod uwagę kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 17 sierpnia 2018 roku wybrała niżej wymienionych uczniów, uczęszczających do technikum mechanizacji rolnictwa w ZSAiGŻ, do udziału w zagranicznym stażu zawodowym w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Nienburg w terminie od 1 do 12 października 2018 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej i Tomasza Jagiełło.

 

  NAZWISKO IMIĘ klasa RAZEM
1 Bućko Patryk 2tm 32,00
2 Ciesielczyk Jakub 2tm 31,50
3 Dasiewicz Adam 2tm 32,50
4 Janik Dominik 2tm 32,50
5 Kaluga Bartłomiej 2tm 32,00
6 Kołsut Jakub 2tm 32,00
7 Kot Szymon 3tm 31,50
8 Kowalczyk Alan 3tm 32,00
9 Napora Michał 2tm 31,50
10 Niedziela Hubert 1tm 31,00
11 Niziołek Dawid 3tm 31,50
12 Prokop Sebastian 3tm 32,00
13 Rdzanek Dominik 2tm 34,00
14 Ruszczyk Paweł 2tm 33,50
15 Szymaniak Szymon 2tm 34,00
16 Wesołowski Mateusz 2tm 33,50
17 Wielocha Daniel 2tm 33,50
18 Więcław Paweł 1tm 34,00
Rezerwa
19 Kacprzak Patryk 1tm 31,00
20 Stępień Adrian 1tm 31,00

 

 

Komisja w składzie:

Koordynator wyjazdów         Marek Rudziński                    …………………………

Nauczyciel j. niemieckiego    Emilia Zamkowska                 ………………………….

Opiekun grupy                       Tomasz Jagiełło                      ………………………….

 

 

4. Sprawozdanie

W Niemczech, w miejscowości Nienburg, w ośrodku szkolenia zawodowego DEULA odbył się kolejny staż zawodowy naszych uczniów. Tym razem w ramach unijnego programu Erasmus Plus stażyści uczestniczyli w projekcie pod tytułem: Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich. Staż odbył się w dniach od 1 do 12 października. Uczestniczyła w nim grupa 18 uczniów uczęszczających do technikum mechanizacji rolnictwa.

Uczniowie podczas stażu doskonalili swoje umiejętności zawodowe związane z obsługą i użytkowaniem nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych, a także koparki i ładowarki. Stażyści mieli możliwość praktycznej pracy wyżej wymienionymi ciągnikami, wykonując zbiegi uprawy gleby różnymi zestawami maszyn. W programie była również obsługa i przygotowanie do pracy nowoczesnych opryskiwaczy firm Amazone i Lemken. Uczniowie dowiedzieli się również jak rozwijało się niemieckie rolnictwo, a także na czym polega satelitarne sterowanie pracą ciągników. W ramach stażu odbyły się wycieczki zawodowe. Stażyści poznali duże gospodarstwo zajmujące się produkcją mleka i wytwarzaniem energii elektrycznej w biogazownii oraz linie technologiczne firm: Class i Volkswagen. W ramach czasu wolnego uczniowie zwiedzili miasta: Hanower, Hildesheim, Nienburg i Brema. Spędzili również ekscytujące chwile w miasteczku rozrywki Heide Park. Opiekę nad stażystami sprawowali Emilia Zamkowska i Tomasz Jagiełło.

W ramach tego projektu, w ciągu najbliższego roku odbędą się kolejne staże uczniów z techników wchodzących w skład ZSAiGŻ. Na wyjazd mają szansę uczniowie z dobrymi wynikami w nauce, nienagannym zachowaniem i dobrą znajomością języków obcych. Projekt realizowany przez naszą szkołę w całości został sfinansowany ze środków UE.

 

5. Prezentacja ze stażu

Skip to content