Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

logo power

2015-1-PL01-KA102-014935  TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA

Informacja o naborze

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum mechanizacji rolnictwa na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 18.09.2017 do 29.09.2017 roku w ośrodku DEULA Nienburg

W ramach projektu ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków programu POWER 2015-1-PL01-KA102-014935 pt. „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej” odbędzie się dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 8 maja br. i przekazanie p. Tomaszowi Jagiełło bądź p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen za I semestr roku szkolnego 2016/2017 oraz ocenę z zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie i opis motywacji uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród zgłoszeń, komisja wybierze osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z mechanizacją rolnictwa, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumiewać się w języku niemieckim.

Ankieta – tutaj

Lista uczestników

Protokół wyboru uczestników 4 grupy do projektu nr 2015-1-PL01-KA102-014935 w ramach którego będą uczestnikami zagranicznego stażu zawodowego w DEULA Nienburg

Uwzględniając kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 9 maja 2017 roku wybrała niżej wymienionych uczniów ZSAiGŻ, do udziału w projekcie nr2015-1-PL01-KA102-014935 pod tytułem „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”, który jest realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. W ramach tego projektu uczniowie wyjadą również na staż zawodowy do ośrodku DEULA Nienburg w terminie od18.09.2017 do 29.09.2017 , pod opieką Emilii Zamkowskiej i Tomasza Jagiełło.

Lp. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 Bąk Jakub 2tm 35
2 Jarosiński Kacper 3tm 32
3 Kawiński Sebastian 2tm 31
4 Kołtunowicz Jacek 1tm 39
5 Madej Sebastian Patryk 2tm 35
6 Majchrzak Maciej 2tm 35
7 Paździór Michał 3tm 33
8 Podsiadły Bartłomiej Michał 2tm 34
9 Postek Daniel 2tm 31
10 Pysiak Kamil 1tm 36
11 Rychlicki Jakub Jan 2tm 32
12 Rychlicki Wiktor 2tm 32
13 Sykuła Michał 3tm 33
14 Szymański Dawid 3tm 34
15 Warchoł Karol 2tm 31
16 Wieteska Kamil 1tm 37
17 Wojtyniak Damian 2tm 34
18 Żyła Karol 2tm 31

Lista rezerwowa

19 Cupryak Ernest 2tm 30
20 Kowalczyk Alan 2tm 30
21 Niziołek Dawid 2tm 30
22 Prokop Sebastian 2tm 30

 

Komisja w składzie:

Wychowawca – Edyta Frankowicz

Nauczyciel j. niemieckiego – Emilia Zamkowska

Opiekun grupy (zaj. prakt.) – Tomasz Jagiełło

 

Sprawozdanie z wyjazdu

DSC 0954Staż trwał dwa tygodnie i odbył się w ramach unijnego programu ERASMUS+ ze środków PO WER. W Niemczech przebywało 18 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa. Była to już ostatnia (czwarta) grupa uczniów, która wyjechała z projektu pod tytułem: „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”. Staż odbył się w niemieckim ośrodku szkolenia zawodowego DEULA, w miejscowości Nienburg.

Pobyt uczniów był bardzo urozmaicony. Stażyści poznali innowacyjne technologie stosowane współcześnie w rolnictwie, a także możliwości ekologicznego pozyskiwania energii w gospodarstwach rolniczych. W ramach ćwiczeń polowych opanowanli regulacjępługów obracalnych w celu optymalnego wykorzystania ich szerokości roboczej, co przyczynia się do istotnego oszczędzania paliwa przy orce. Stażyści także praktycznie badali czynniki wpływające na poprawę siły uciągu ciągników rolniczych. Poznali również możliwości ekologicznego zagospodarowania odchodów zwierząt hodowlanych.

Oprócz wykładów i ćwiczeń praktycznych, zostało zorganizowanych wiele wycieczek zawodowych i krajoznawczych. Młodzi mechanizatorzy zwiedzili firmę „Amazone” – znanego producenta m.in. nowoczesnych opryskiwaczy, rozsiewaczy nawozów, siewników punktowych i rzędowych. W Klima Center w Wertle posłuchali o efektywności wykorzystywania surowców naturalnych i nowych surowcach energetycznych. Poznali możliwości auta osobowego napędzanego gazem CNG. Stażyści mieli okazję również obejrzeć nowoczesną fermę drobiu, w której rolnik pozyskuje energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych, wiatraków i biogazowi. W Bremenhaven mieli okazję odbyć „podróż” wzdłuż południka 8°. W ten sposób poznali zagadnienia ochrony środowiska na kilku kontynentach. Uczniowie zwiedzili również miasta położone w Dolnej Saksonii m.in.: Bremę i Hanower. W ramach wolnego czasu stażyści spędzili cały dzień w położonym na kilkudziesięciu hektarach parku rozrywki Heide Park w miejscowości Soltau.

Odbycie stażu pozwoliło zaobserwować uczniom, w jakim kierunku rozwija się nowoczesne europejskie rolnictwo i jak ważną sprawą jest ochrona zasobów naturalnych. Stażyści w czasie pobytu również doskonalili swoje umiejętności językowe, a także poznali tradycję i kulturę regionu Dolnej Saksonii. W trakcie stażu uczniów w Niemczech odwiedził dyrektor szkoły Pan Paweł Frankowicz wraz z Markiem Rudzińskim, koordynatorem projektu. Opiekę nad uczniami w ciągu dwóch tygodni sprawowała dwójka nauczycieli: Emilia Zamkowska i Tomasz Jagiełło.

Tomasz Jagiełło

 Zdjęcia/Prezentacja

Skip to content