Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

1.Rozpoczęcie procesu rekrutacji

 

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do projektu ERASMUS+ nr 2019-1-PL01-KA102-062627, pt.: „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego” z wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 01.03.2021 do 12.03.2021 roku w ośrodku DEULA Nienburg

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2020r. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej (można w formie elektronicznej lub wydruk pozostawić w sekretariacie, w kopercie z napisem Projekt – IV grupa). Średnią ocen oraz ocenę  zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji końcoworocznej (z dziennika roku szkolnego 2019/2020). Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych potwierdzi zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie tej ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty wymagane do realizacji projektu. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z mechanizacją rolnictwa, techniką rolniczą i agrotroniką, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku niemieckim. Ponadto, w procesie rekrutacji będą uwzględniane w tym projekcie, a także będą preferowane osoby, u których zostały zdiagnozowane indywidualne potrzeby pedagogiczne (DIPP), potwierdzone przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.

Wyłonionych zostanie 6 uczestników na liście głównej i kilka osób na liście rezerwowej – łącznie ok. 10 osób. W projekcie mogą uczestniczyć stażyści z poprzednich lat, ale pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie brały udziału w żadnym projekcie z wyjazdem na staż zawodowy.

 

2. Ankieta

3. Protokół z rekrutacji

wyboru uczestników do projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pod tytułem „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”Biorąc pod uwagę kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 1 września 2020 roku wybrała niżej wymienionych uczniów, uczęszczających do technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ZSCKR w Radomiu, do udziału w projekcie, w ramach którego uczestnicy odbędą zagraniczny staż zawodowy w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pod tytułem „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”.Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Nienburg w terminie od 9 marca  do 20 marca  2021 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej.

Nazwisko Imię klasa punkty
1 Durasiewicz Karol 1BT4a 34,50
2 Gajda Kacper 1BT4b 28,00
3 Łagoda Dawid 1BT4b 31,50
4 Łagoda Filip 1BT4b 30,00
5 Poterała Krzysztof 1BT4b 27,50
6 Skorza Piotr 1BT4a 28,00
Rezerwa
7 Kozuń Szymon 1BT4b 27,00
8 Skrzyniarz Paweł 1BT4b 23,50

Komisja w składzie:

Kierownik Warsztatów Szkolnych                                                     Marzena Senator

Opiekun/Nauczyciel j. niemieckiego                                                  Emilia Zamkowska

Nauczyciel kształcenia zawodowego                                               Marek Rudziński

Wychowawca kl. 1 BT4a                                                                    Maria Pajestka

Wychowawca kl. 1 BT4b                                                                    Monika Fałek

 

4. Sprawozdanie

Uczniowie z technikum mechanizacji i agrotroniki  z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu, wraz z uczniami Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, powrócili ze stażu z ośrodka DEULA Nienburg w Dolnej Saksonii w Niemczech. Staż ten był ostatnim wyjazdem w ramach realizowanego projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pt.: „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”, który został opracowany i zrealizowany przez konsorcjum dwóch wymienionych szkół, a wnioskodawcą projektu jest lider tego konsorcjum: Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska.

Staż trwał od 18 października do 29 października 2021 r. Realizując program zajęć stażyści między innymi przygotowywali stację RTK ((Real Time Kinematic) i uczyli się wykorzystywać sygnał GPS do automatycznego prowadzenia ciągników z agregatami. W czasie stażu opanowali umiejętność naprawy opryskiwaczy oraz ich regulacji aby zredukować emisję szkodliwych związków do atmosfery podczas pracy , a także poznali innowacyjne rozwiązania techniczne stosowane w maszynach i agregatach rolniczych. Udział w projekcie był także doskonałą okazją do poznania historii, kultury i tradycji naszych sąsiadów oraz udoskonalenia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. W ramach czasu wolnego uczniowie zwiedzili miasteczko Nienburg oraz pobliskie miasta  Brema oraz Hildesheim wraz z blisko położonym zameczkiem Marienburg. Również wyjazd do miasteczka samochodowego Autostadt w Wolfsburgu był niezapomnianą atrakcją dla młodzieży.

Opiekę nad stażystami sprawowali Emilia Zamkowska z ZSCKR w Radomiu i Katarzyna Mindykowska z ZSLiA w Tucholi.

 

5. Prezentacja ze stażu

Skip to content