Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

1.Rozpoczęcie procesu rekrutacji

 

 

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do projektu ERASMUS+ nr 2019-1-PL01-KA102-062627, pt.: „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego” z wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 27.07.2020 do 07.08.2020 roku w ośrodku Jordbrugets Uddannelsescenter Arhus

 

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 30 stycznia 2020r. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej (można w formie elektronicznej lub wydruk pozostawić w sekretariacie, w kopercie z napisem Projekt – II grupa). Średnią ocen oraz ocenę  zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznych (z dziennika roku szkolnego 2019/2020). Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych potwierdzi zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie tej ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty wymagane do realizacji projektu. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z architekturą krajobrazu, techniką rolniczą i uprawą i pielęgnacją roślin, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku angielskim. Ponadto, w procesie rekrutacji będą uwzględniane w tym projekcie, a także będą preferowane osoby, u których zostały zdiagnozowane indywidualne potrzeby pedagogiczne (DIPP), potwierdzone przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.

Wyłonionych zostanie 10 uczestników na liście głównej i kilka osób na liście rezerwowej. W projekcie mogą uczestniczyć stażyści z poprzednich lat, ale pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie brały udziału w żadnym projekcie z wyjazdem na staż zawodowy.

2. Ankieta

3. PROTOKÓŁ z rekrutacji

wyboru uczestników do projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pod tytułem „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”

Biorąc pod uwagę kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 31 stycznia 2020 roku wybrała niżej wymienionych uczniów, uczęszczających do technikum architektury krajobrazu w ZSAiGŻ, do udziału w projekcie, w ramach którego uczestnicy odbędą zagraniczny staż zawodowy w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pod tytułem „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”.

Stażyści wyjadą do ośrodka Jordbrugets Uddannelsescenter w miejscowości Arhus (Dania) w  terminie od 27 lipca do 8 sierpnia 2020 r., pod opieką Emilii Zamkowskiej.

  Nazwisko Imię klasa punkty
1 Dobrzyńska Paulina 2tku 31,00
2 Papuć Emilia 2tku 32,00
3 Piotrowska Katarzyna 2tku 29,50
4 Socha Julia 2tku 31,50
5 Burzyńska Zuzanna 1tkp 39,00
6 Dudek Alicja 1tkp 39,00
7 Lipiec Patrycja 1tkp 33,50
8 Marzec Amelia 1tkp 34,00
9 Rosłaniec Martyna 1tkp 35,00
10 Świąder Marta 1tkp 35,00
Rezerwa
11 Baran Kacper 3tk 28,50
12 Dolińska Karolina 3tk 28,50
13 Durok Joanna 3tk 27,50
14 Sadal Natalia 3tk 26,50

 

Komisja w składzie:

Kierownik Warsztatów Szkolnych                 Marzena Senator

Opiekun                                                          Emilia Zamkowska

Nauczyciel kształcenia zawodowego                         Marek Rudziński

Wychowawca  1TKP                                      Teresa Siara

Wychowawca 2TKU                                       Daria Łyjak – Grzeszczyk

 

4. Sprawozdanie

Uczniowie z technikum architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, z wraz z uczniami Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi, powrócili ze stażu z ośrodka Jordbrugets Uddannelsescenter Arhus  w Danii. Staż był jednym z wielu etapów realizowanego projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pt.: „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”, który został opracowany przez konsorcjum dwóch wymienionych szkół, a wnioskodawcą projektu jest lider tego konsorcjum: Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska. Był to już drugi  wyjazd na staż realizowany w ramach konsorcjum szkół.

Udział w projekcie był doskonałą okazją do nawiązania międzyszkolnych znajomości, zintegrowania się młodzieży z tych szkół. Staż trwał od 27 lipca do 7 sierpnia 2020 r. Uczniowie podczas stażu doskonalili swoje umiejętności zawodowe.

Uczniowie wykonywali ćwiczenia podczas których doskonalili i ćwiczyli praktycznie dwa typy rozmnażania roślin ozdobnych – rozmnażanie wegetatywne i generatywne. W trakcie zajęć poznali i charakteryzowali wiele ciekawych odmian i gatunków sukulentów, analizując przy tym ich cechy morfologiczne. Obsługiwali innowacyjne systemy nawadniające oraz dozujące nawozy płynne dla roślin ozdobnych, rozpoznawali i klasyfikowali nawozy mineralne, a także określali ich wpływ na glebę i rośliny. Doskonalili umiejętności w zakresie projektowania, opracowując projekty koncepcyjne obiektów roślinnych, określając rodzaj prac i sposób ich wykonania na potrzeby realizacji projektu na terenach zieleni. Ponadto doskonalili umiejętności z technologii układania nawierzchni i ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, wykonując taras z kamienia naturalnego z elementem betonowym, zgodnie z założeniem projektowym. Podczas zajęć opanowali innowacyjne rozwiązania techniczne stosując profesjonalne narzędzia brukarskie, gwarantujące największą precyzję pracy. Uczniowie doskonalili umiejętności w zakresie obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych stosowanych do pracy na terenach zieleni. Doskonalili umiejętności w prowadzeniu koparki, koparko- ładowarki, minikoparki oraz ładowarki kołowej. Ogromną radość sprawiły zawody, podczas których uczniowie musieli sterować precyzyjnie minikoparką w taki sposób, aby otworzyć szklaną butelkę pepsi – coli, przy użyciu otwieracza przymocowanego do łyżki minikoparki.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili przepiękny ogród botaniczny oraz letnią rezydencja królów Danii w mieście Arhus. Zobaczyli także niezwykłą, najbardziej wysuniętą na północ w kraju miejscowość Skagen. Jest to miejsce o tyle ciekawe, że łączy się tu Morze Północne z Morzem Bałtyckim. Zwiedzili również stolicę Danii Kopenhagę.

Stażyści mieli również okazję komunikacji w języku angielskim z instruktorami/nauczycielami ośrodka szkoleniowego Jordbrugets Uddannelsescenter Arhus.

Opiekę nad stażystami sprawowali Emilia Zamkowska z ZSAiGŻ w Radomiu i Aleksandra Kamińska z ZSLiA w Tucholi i Krzysztof Gąsiorowski ze Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej iLeśnej EUROPEA Polska.

W ramach tego projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, odbędą się wkrótce kolejne staże uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu oraz z Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, które zostały zaplanowane we Włoszech oraz w Niemczech. Projekt realizowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej.

Opracowały
Emilia Zamkowska

Aleksandra Kamińska

 

5. Prezentacja ze stażu

Skip to content