Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

Kursy kwalifikacyjne

Rolnik

Kwalifikacja – prowadzenie produkcji rolniczej.
Kurs trwa 3 semestry (573 godziny), jest prowadzony w systemie weekendowym i rozpoczyna się spotkaniem organizacyjnym w dniu 03.09.20916r. o godzinie 9.
Minimalna liczba chętnych niezbędnych do rozpoczęcia kursu -25 osób.
Rejestracja osobiście lub przez stronę szkolną.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu oferuje

Kursy w zakresie następujących kalifikacji w poszczególnych zawodach:

1. Technik architektury krajobrazu

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu: 540 godzin + 80 godzin praktyki
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu: 533 godziny + 80 godzin praktyki.

2. Technik mechanizacji rolnictwa

 • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie: 520 godzin + 80 godzin praktyki
 • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie:514 godzin + 40 godzin praktyki
 • Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie: 507 godzin + 40 godzin praktyki.

 

3. Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Sporządzanie potraw i napojów: 702 godziny + 80 godzin praktyki
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: 442 godziny + 80 godzin praktyki

4. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 631 godzin + 80 godzin praktyki
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 494 godziny + 80 godzin praktyki

5. Technik turystyki wiejskiej

 • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich: 410 godzin + 160 godzin praktyki
 • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego: 572 godziny + 160 godzin praktyki
6. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie: 520 godzin + 80 godzin praktyki
 • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie:514 godzin + 40 godzin praktyki

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: TUTAJ

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8 – letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Skip to content