Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

2015-1-PL01-KA102-014935 – TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Informacja o naborze

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 24.04.2017 do 05.05.2017 roku w ośrodku DEULA Hildesheim

W ramach projektu ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków programu POWER 2015-1-PL01-KA102-014935  pt. „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”  odbędzie się dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 30 stycznia br. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen klasyfikacji śródrocznej za I semestr za rok szkolny 2016/2017 oraz ocenę z zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznej  z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie i opis motywacji uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród zgłoszeń, komisja wybierze osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z gastronomią,, przetwórstwem artykułów spożywczych, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumiewać się w języku niemieckim.

Lista uczestników

Protokół wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego.

Biorąc pod uwagę kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 2 lutego 2017 roku wybrała niżej wymienionych uczniów, uczęszczających do technikum żywienia i usług gastronomicznych w ZSAiGŻ, do udziału w zagranicznym stażu zawodowym w ramach projektu nr 2015-1-PL01-KA102-014935 pod tytułem „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”.

Lp. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 Beresińska Anna 2 twż 24
2 Burek Aleksandra 2 twż 26
3 Czyżewska Aleksandra 2 twż 25
4 Dalach Klaudia 2 twż 27
5 Dąbrowska Wioleta 2 twż 24
6 Dąbrówka Aleksandra 2 tż 23
7 Dziedzic Katarzyna 3 tż 24
8 Grzyb Dagmara 2 tż 22
9 Jerka Marlena 2 twż 25
10 Jędrzejczyk Wiktoria 2 twż 23
11 Machnio Klaudia 2 twż 23
12 Makara Monika 2 tż 23
13 Malczewska Karolina 2 tż 22
14 Prokop Paulina 3 tż 26
15 Seledec Klaudia 2 twż 24
16 Stanik Katarzyna 2 twż 22
17 Voinikov Anatoliy 2 tż 23
18 Zagroda Marta 2 twż 25

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Hildesheim w terminie od 24 kwietnia do 5 maja 2017r, pod opieką Emilii Zamkowskiej i Marianny Klocek.

            Lista rezerwowa

19 Rzeszot Katarzyna 2 tż 23
20 Chornolykh Vadim 2 tż 22
21 Levishchenko Yelizaveta 2 tż 22
22 Marsula Dominika 2 tż 21

 

Komisja w składzie:

Wychowawca – Koleta Świtas

Nauczyciel j. niemieckiego – Emilia Zamkowska

Opiekun grupy – Marianna Klocek

Sprawozdanie z wyjazdu

zzzzz Zertyfikaty 2Kolejna grupa osiemnastu uczniów uczących się w technikum żywienia i usług gastronomicznych wróciła z miłymi wspomnieniami i wrażeniami ze stażu zagranicznego w ośrodku DEULA Hildesheim w Dolnej Saksonii w Niemczech. Nasi uczniowie, pod opieką p. Emilii Zamkowskiej oraz p. Marianny Klocek doskonalili umiejętności zawodowe oraz językowe od 24 kwietnia do 5 maja br. w ramach projektu unijnego nr 2015-1-PL01-KA102-014935 pt. „Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”.

W pierwszym dniu stażu uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem ośrodka zawodowego DEULA Hildesheim oraz zostali przydzieleni w grupach dwuosobowych do poszczególnych zakładów gastronomicznych: restauracji, kuchni w ośrodkach pomocy społecznej, w domach opieki osób starszychoraz w ośrodka kształcenia zawodowego i do firm cateringowych.

Podczas wykonywania zadań zawodowych w ośrodkach gastronomicznych stażyści:

 •      doskonalili umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie słownictwa codziennego i specjalistycznego,
 •     doskonalili umiejętność wdrażania zasad bezpiecznej obsługi konsumenta,
 •      opanowali procesy bezpiecznej obsługi nowoczesnych urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności,
 •      opanowali sposoby bezpiecznej dezynfekcji i konserwacji urządzeń w placówkach gastronomicznych,
 •      określali zagrożenia i wdrażali kontrolę higieniczną potraw przygotowywanych w placówkach gastronomicznych,
 •      opanowali sposoby organizowania i obsługi różnych form przyjęć okolicznościowych,
 •      kształcili świadomość obowiązujących procedur i sposobów wdrażania unijnego systemu HACCP,
 •     opanowali zasadę obsługi nowoczesnych urządzeń technicznych i rozwiązań technologicznych stosowanych w gastronomii, przetwórstwie i produkcji żywności,
 •      doskonalili porozumiewanie się z konsumentem w języku obcym,
 •      kształtowali umiejętność wdrażania zasad bezpieczeństwa we własnej firmie,
 •      diagnozowali zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne podczas przygotowania potraw,
 •      opanowali bezpieczną obsługę urządzeń podczas wykonywania obróbki cieplnej.

W wolnym czasie od zajęć uczniowie zwiedzili malownicze miasteczko Hildesheim oraz Goslar a także Hanower – stolicę Dolnej Saksonii. Zwiedzanie ekspozycji akwarium w Hanowerze oraz pobyt w miasteczku rozrywki w Soltau był dla nich nie lada atrakcją podczas stażu zawodowego.

Na zakończenie praktyk uczniowie otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Hildesheim certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAIGŻ w Radomiu o odbyciu stażu oraz europejski dokument EUROPASS Mobilność, zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w Niemczech. Dokument ten uznawany jest we wszystkich krajach UE i gwarantuje naszym uczniom łatwiejszy start na europejskim rynku pracy w krajach UE.

Aby zapoznać się bliżej z przebiegiem stażu, zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć!

E. Zamkowska

Skip to content