Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

1.Rozpoczęcie procesu rekrutacji

 

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do projektu ERASMUS+ nr 2019-1-PL01-KA102-062627, pt.: „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego” z wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 28.09.2020 do 09.10.2020 roku w ośrodku FORTES Impresa Sociale – Vicenza (Włochy)

 

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 26 czerwca 2020r. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej (można w formie elektronicznej lub wydruk pozostawić w sekretariacie, w kopercie z napisem Projekt – III grupa). Średnią ocen oraz ocenę  zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie końcowej klasyfikacji (z dziennika roku szkolnego 2019/2020). Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych potwierdzi zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie tej ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty wymagane do realizacji projektu. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia, organizacji i funkcjonowania zakładów zbiorowego żywienia, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku angielskim. Ponadto, w procesie rekrutacji będą uwzględniane w tym projekcie, a także będą preferowane osoby, u których zostały zdiagnozowane indywidualne potrzeby pedagogiczne (DIPP), potwierdzone przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.

Wyłonionych zostanie 10 uczestników na liście głównej i kilka osób na liście rezerwowej. W projekcie mogą uczestniczyć stażyści z poprzednich lat, ale pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie brały udziału w żadnym projekcie z wyjazdem na staż zawodowy.

2. Ankieta

3. Protokół z rekrutacji

wyboru uczestników do projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pod tytułem „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”

Biorąc pod uwagę kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji, komisja w dniu 29 czerwca 2020 roku wybrała niżej wymienionych uczniów, uczęszczających do technikum żywienia i usług gastronomicznych w ZSAiGŻ, do udziału w projekcie, w ramach którego uczestnicy odbędą zagraniczny staż zawodowy w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pod tytułem „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”.

 

Stażyści wyjadą do ośrodka FORTES Impresa Sociale – Vicenza  (Włochy) w  terminie od 28 września do 9 października 2020 r, pod opieką Marzeny Senator oraz Izabeli Dorosz

Nazwisko Imię klasa punkty
1 Bilski Jan 3 Tż 34,50
2 Fetraś Weronika 1 Tż 39,00
3 Górka Magdalena 3 Tż 39,00
4 Kaim Paulina 3 Tż 29,00
5 Kępa Dominika 2 Tż 30,00
6 Kiljanek Michał 2 Tż 37,00
7 Królikowska Sara 3 Tż 40,00
8 Kurowska Barbara 1 Tż 44,00
9 Kuśta Patryk 2 Tż 36,00
10 Nowak Joanna 3 Tż 30,00
11 Okrój Kamil 2 Tż 29,00
12 Petrzak Dominika 2 Tż 36,50
13 Pietruszka Małgorzata 3 Tż 29,00
14 Płatos Magdalena 3 Tż 31,00
15 Rusinek Natalia 3 Tż 30,50
16 Surowiec Krystian 3 Tż 41,00
17 Walkiewicz Wiktoria 2 Tż 29,00
18 Woś Andżelika 2 Tż 42,50
19 Zając Marta 2 Tż 32,00
20 Żabicki Kacper 3 Tż 32,50
REZERWA
21 Witkowska Natalia 1 Tż 26,00
22 Oleś Natalia 1 Tż 28,50

 

Komisja w składzie:

Kierownik Warsztatów Szkolnych                 Marzena Sanator         …….……………………..

Opiekun                                                          Izabela Dorosz                        ……………………………

Nauczyciel kształcenia zawodowego          Marek Rudziński            ……………………………

Wychowawca kl. 1Tż                                     Ewa Stupnicka                        ……………………………

Wychowawca kl. 2Tż                                     Jolanta Biedka                        ……………………………

Wychowawca kl.3Tż                                      Anna Stachowicz        ……………………………

 

4. Sprawozdanie

Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu, powrócili ze stażu z ośrodka FORTES Impresia socjale Srl w Vicenza, we Włoszech. Staż był jednym z wielu etapów realizowanego projektu nr 2019-1-PL01-KA102-062627 pt.: „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego”, który został opracowany przez konsorcjum trzech szkół, a wnioskodawcą tego projektu jest lider tego konsorcjum: Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska. Był to już trzeci wyjazd na staż realizowany w ramach konsorcjum szkół. Dla uczniów z ZSCKR w Radomiu była to szansa uczestniczyć w 20 osobowej grupie stażystów, ponieważ jeden z partnerów – założycieli konsorcjum wycofał się realizacji tego projektu, a u drugiego partnera, członka konsorcjum, nie występuje ten kierunek kształcenia.

Staż trwał od 28 września do 9 października 2020 r. Uczniowie podczas stażu doskonalili swoje umiejętności zawodowe, a także poznawali tajniki kuchni śródziemnomorskiej.

Staż zawodowy był okazją do opanowania nowych umiejętności, nie tylko w sporządzaniu typowych dań kuchni włoskiej, ale także sporządzaniu szybkich przekąsek ale również słodkich deserów. Uczniowie wykonywali również ćwiczenia podczas których doskonalili obsługę kelnerską i uczyli się prawidłowej organizacji pracy w kuchni oraz bezpiecznego i prawidłowego wykorzystywania sprzętów kuchennych. Zdjęcia z zajęć praktycznych można obejrzeć w prezentacji z przebiegu stażu, w aktualnościach szkolnych, czy na stronie https://www.facebook.com/Agro-Mobil-projekt-Eramus-100938658334290/?tn-str=k*F.

Ze względu na okres pandemii, ograniczony ruch turystyczny we Włoszech, małą liczbę klientów, stażyści mogli wykonywać ćwiczenia indywidualne i poczuć się jak gość w restauracji, ponieważ zamieniali się rolami (rotacyjnie). Mogli poćwiczyć nakrywanie do stołu, a także serwowanie przygotowywanych przez siebie poszczególnych dań.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili przepiękny ogród botaniczny, a także osobliwości miasta Vicenza. W dni wolne mieli okazję pojechać i poznać zabytki i klimat urokliwych miast Wenecji i Padwy.

Stażyści mieli również okazję doskonalić komunikację w języku angielskim z instruktorami/nauczycielami ośrodka FORTES Impresia w Vicenza.

Opiekę nad stażystami sprawowali Marzena Senator, Izabela Dorosz z ZSCKR w Radomiu i Rafał Gąsiorowski, ze Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska.

W ramach tego projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, odbędą się wkrótce kolejne staże uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu oraz z Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, który został zaplanowany w Niemczech. Projekt realizowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej.

 

5. Prezentacja ze stażu

Skip to content