Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

1.Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum weterynarii do projektu ERASMUS+ nr 2018-1-PL01-KA102-049060

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum weterynarii do projektu ERASMUS+ nr 2018-1-PL01-KA102-049060, pt.:  „Rozwój  umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” z wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy w  terminie

od 18.02.2019 do 01.03.2019 roku w ośrodku DEULA Nienburg

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 30 września br. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen za ostatni semestr roku szkolnego 2017/2018, ocenę z zachowania oraz oceny z zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych, a także liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji końcoworocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych ma potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z dziedziną weterynarii, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku niemieckim.

2. Ankieta

3. Protokół z rekrutacji

wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

Uwzględniając kryteria zawarte w Regulaminie rekrutacji, Komisja rekrutacyjna w dniu 22 października 2018 roku ze złożonych 26 ankiet zgłoszeniowych, wybrała niżej wymienionych uczniówtechnikum weterynarii, do udziału w projekcie nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach którego uczestnicy wyjadą na staż zawodowy.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Nienburg w terminie od 18 lutego do 1 marca 2019 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej i Tomasza Nadgrodkiewicza.

  NAZWISKO IMIĘ klasa razem
1 Marczykowska Natalia 4tw 32
2 Garczyńska Julia 3tw 28
3 Kazana Sylwia 3tw 30,5
4 Marszałek Natalia 3tw 33,5
5 Mendyk Weronika 3tw 31
6 Słoniewska Sara 3tw 32
7 Tomczak Aleksandra 3tw 35
8 Witczak Kacper 3tw 31
9 Bil Klaudia 2tw 29,5
10 Brzostek Klaudia 2tw 37
11 Dębakowska Oliwia 2tw 35
12 Dryja Milena 2tw 39
13 Głogowski Łukasz 2tw 33
14 Golińska Milena 2tw 37
15 Kasica Amadeusz 2tw 33
16 Kupis Zuzanna 2tw 32
17 Stanik Patrycja 2tw 35,5
Rezerwa
18 Prokop Julia 3tw 27,5
19 Lipka Kamila 2tw 27,5
20 Piasek Błażej 2tw 27

 

Komisja w składzie:

Z-ca kier. Szkol. Prakt.                                               Marzena Senator              …………………………

Opiekun/Nauczyciel j. niemieckiego               Emilia Zamkowska          ………………………….

Nauczyciel kształcenia zawodowego               Łukasz Wypych                     ………………………….

Opiekun/Nauczyciel kształcenia zawodowego   Tomasz Nadgrodkiewicz    …………….…..………

 

 

4. Sprawozdanie

Grupa młodzieży technikum weterynarii wróciła ze stażu w ośrodku szkoleniowym DEULA Nienburg w  Dolnej Saksonii w Niemczech. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe a  także językowe w  ramach projektu unijnego ERASMUS + nr 2018-1-PL01-KA102-049060, pt.:  „Rozwój  umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” pod opieką p. Emilii Zamkowskiej i p. Tomasza Nadgrodkiewicza.

Uczniowie w czasie stażu nabyli wiele umiejętności związanych z ich przyszłym zawodem, a zwłaszcza takie, których nie nabyli w trakcie kształcenia w Polsce. Podczas zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy u  konia wykonywali opatrunki przednich i tylnych nóg. Nauczyli się rozponawać, jakie mogą występować schorzenia, które spowodowane są zła jazdą konną, zła postawą jeźdźca oraz nieumiejętnym treningiem. Poznali  również metody inhalacji oraz fizjoterapii oraz osteopatii koni. Nauczyli się poprawnie dopasowywać podkowę, podkuwać oraz rozkuwać kopyta. Wykonywali badanie rektalne oraz ogólne u bydła. Uczestniczyli w transferze komórek embrionalnych u krów. Wykonywali korektę racic oraz uczestniczyli w ćwiczeniach sekcji organów wewnętrznych bydła rozpoznając przypadki patologiczne. Uczniowie poznali i przeanalizowali produkcję w nowoczesnej zautomatyzowanej oborze z dojalnią oraz metody żywienia bydła, których hodowla ukierunkowana jest na produkcję mleka. Przeanalizowali również proces produkcji wyrobów mlecznych z  mleka wyprodukowanego w gospodarstwie oraz sprzedaż bezpośrednią mlecznych wyrobów regionalnych i  nie tylko. Na zajęciach w laboratorium wykonywali badania wykrywające wirusy u krów związane np.  z  zapaleniem wymienia. Opanowali również metodę seksowania nasienia bydła. Ponadto przeanalizowali również technikę hodowli świń na wolnym wybiegu oraz bawołów sprowadzonych z Włoch i produkcji sera – mozzarelli i innych wyrobów z mleka bawolego. Na ćwiczeniach w hali maszyn rolniczych obsługiwali nowoczesne maszyny rolnicze: ciągniki, ładowacze oraz wózki widłowe. W gospodarstwach  rolniczych ukierunkowanym na hodowlę krów mlecznych poznali i określali uwarunkowania funkcjonowania biogazowni oraz wykorzystywania gnojowicy i innych odpadów  żywnościowych do żywienia bakterii w biogazowni. Podczas zajęć na stażu uczniowie udoskonalili swoje umiejętności językowe w komunikacji codziennej jak również w dziedzinie zawodowej z zakresu: rolnictwa, chowu i hodowli zwierząt i żywienia.

W wolnym czasie przy niemal wiosennej aurze uczniowie zwiedzali przepiękne wręcz bajkowe miasteczka niemieckie takie jak Hanower, Brema, Bremenhaven. W Bremenhaven uczniowie zwiedzili dom klimatyczny, gdzie w ciągu jednego dnia odbyli podróż przez dziewięć stref klimatycznych i poczuli palące słonce i mróz Antarktydy na własnej skórze.

Uwieńczeniem stażu było otrzymanie certyfikatów od partnera niemieckiego. Uczniowie nasi otrzymają również EUROPASS Mobilności wydawany przez Krajowe Centrum Europass. Dokumenty te ułatwią naszym uczniom w przyszłości start rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Oprócz tych dodatnich wartości doskonalenia zawodowego i językowego nasi uczniowi nawiązali mnóstwo kontaktów zawodowych i osobistych. Dzięki komunikacji z osobami różnej narodowości, wyznaniu religijnym a także innej mentalności narodowej i kulturze uczniowie nasi zrozumieli jak ważna jest tolerancja wobec „odmienności” oraz budowanie życzliwych relacji międzyludzkich.

Emilia Zamkowska

 

5. Prezentacja ze stażu

Skip to content