Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta

  • Szkolny zestaw programów nauczania w Technikum o 4- letnim okresie nauczania – tutaj
  • Szkolny zestaw programów nauczania w Zasadniczej Szkole Zawodowej o 3- letnim okresie nauczania w Branżowej Szkole I stopnia o 3- letnim okresie nauczania – tutaj
  • PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY – tutaj
  • PROGRAM POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW – tutaj
  • Plan pracy ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO na rok szkolny 2019/2020 – tutaj
  • Regulamin wycieczek w ZSCKR – tutaj

– OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO – tutaj

– ZGODA  RODZICÓW – tutaj

– Regulamin wycieczki szkolnej – tutaj

 

  • Regulamin rekrutacji 2020/2021 – tutaj
  • Podanie do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 – Word – tutaj, – PDF – tutaj
  • Regulamin praktyk zawodowych – tutaj
  • Aktualizacja regulaminu praktyk zawodowych – tutaj

 

Ankieta i oświadczenie dla rodziców w związku z COVID-19 – TUTAJ

Procedury funkcjonowania ZSCKR im. W.S. Reymonta w Radomiu w okresie panowania pandemii Covid-19 – TUTAJ

Plan pracy ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA w Radomiu – TUTAJ

Zarządzenie Dyrektora ZSCKR w sprawie nauczania hybrydowego – TUTAJ

 

Podanie do Internatu do pobrania TUTAJ

 

Statut

Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – tutaj

Statut Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  – tutaj

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – tutaj

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – tutaj

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego – tutaj

Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Podanie, o dofinansowanie wypoczynku letniego należy złożyć w sekretariacie szkoły do 15 czerwca 2022 r.

Podanie – tutaj

Kalendarz roku szkolnego – tutaj

Skip to content