plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Rekrutacja

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ     

4 - letnie i 5 - letnie

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach realizowanych jest co raz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej (projektantów, monterów, serwisantów) będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie:

- w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,

- w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych,

ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,

- w serwisach w/w urządzeń,

- w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,

- hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,

- centrach ekologicznych systemów grzewczych,

- w ramach własnej działalności gospodarczej.