plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Rekrutacja

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU -

 5 - letnie

 

Kształcenie w tym zawodzie łączy sztukę, technikę, botanikę oraz wiedzę o środowisku.

W trakcie nauki poznasz zagadnienia dotyczące:

  • pielęgnacji i hodowli roślin ozdobnych,
  • projektowania i realizacji terenów zieleni,
  • konserwacji i pielęgnacji istniejących elementów architektury krajobrazu,
  • prowadzenia uproszczonej rachunkowości,
  • kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu.

 

Po ukończeniu technikum architektury krajobrazu możesz  podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania,
  • zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
  • firmie (swojej) prowadząc działalność gospodarczą.
Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na studiach wyższych w tym kierunku.
 
Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, plastyka.


Jeśli umiesz malować, rysować,  
fascynuje Cię przyroda, 
chcesz poznać tajemnice 
działalności twórczej.
Zapraszamy  !!!

Mobile menu