plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Kształcenie Zawodowe

Technikum weterynarii

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

R.9   

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

324002

R.10 

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych.

324002

R.11

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

324002

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do:

 • Prowadzenia chowu, hodowli i inseminacji zwierząt.
 • Wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt .
 • Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych .
 • Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt.
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt .
 • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.
 • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt .
 • Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa .

Absolwent technikum w zawodzie technik weterynarii może:

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych ( lepszy start na uczelnie o profilach medyczno-weterynaryjnych)
 • Sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,
 • Podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii,
 • Wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne,
 • Pobierać próby do badań laboratoryjnych i wykonywać badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy
 • Udzielać pierwszej pomocy zwierzętom,
 • Asystować przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt,
 • Wykonywać czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze (np. fryzjerstwo, prowadzenie schroniska, hotelu)
 • Zdobywać dalsze kwalifikacje np. kontrolera sanitarnego, inseminatora
 • Prowadzić gospodarstwo rolnicze lub zatrudnić się w firmach związanych z agrobiznesem.

weter
DSC0062
DSC0049
DSC0045
Veterinarysymbol
DSC0040

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image