plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Kształcenie Zawodowe

Technikum weterynarii

Podstawa programowa 2012r. dla zawodu Technik weterynarii.

kod zawodu

zawód

kod kwalifikacji

kwalifikacja

324002

Technik weterynarii

R.09

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.10

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

R.11

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

 

Podstawa programowa 2017r. dla zawodu Technik weterynarii.

kod zawodu

zawód

kod kwalifikacji

kwalifikacja

324002

Technik weterynarii

RL.10

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.11

 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

 

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do:

 • Prowadzenia chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;
 • Wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt ;
 • Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych ,
 • Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt;
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt ;
 • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej;
 • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;
 • Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa .

Absolwent technikum w zawodzie technik weterynarii może:

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych ( lepszy start na uczelnie o profilach medyczno-weterynaryjnych);
 • Sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
 • Podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii;
 • Wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne;
 • Pobierać próby do
...

weter
DSC0062
DSC0049
DSC0045
Veterinarysymbol
DSC0040

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image