plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Kształcenie Zawodowe

Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

     

Podstawa programowa 2012r. dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

kod zawodu

zawód

kod kwalifikacji

kwalifikacja

311930

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.21

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Podstawa programowa 2017r. dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

kod zawodu

zawód

kod kwalifikacji

kwalifikacja

311930

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.17.

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18

Eksploatacja urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, z biopaliw i biomasy oraz wodorowej.

To kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach realizowanych jest coraz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwach domowych.

 W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej (projektantów, monterów, serwisantów) będzie wykazywało dynamiczną tendencję rosnącą.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej.

W szczególności do:

 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł tj. słońce, woda, wiatr, biomasa,
 • planowania prac związanych z montażem instalacji do wykorzystywania energii odnawialnej;
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów materiałów i robót instalacyjnych;
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

 

Mogą pracować w firmie wykonującej instalacje grzewcze, w firmie produkującej, sprzedającej, obsługującej i serwisującej instalacje:

 

 • w firmach zajmujących się projektowaniem, montażem i eksploatacją kotłowni
 • i ekologicznych systemów grzewczych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,
 • w serwisach urządzeń energetyki odnawialnej,
 • w firmach handlowych i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii.

Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji.

 

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image