plen

Search

Facebook Likebox Slider

Technikum Mechanizacji Rolnictwa
i Agrotroniki

Technik mechanizacji rolnictwa

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

M.01.

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

311512

M.02.

Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

311512

M.43.

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

311512

Nauka w technikum trwa 4 lata. Po ukończeniu szkoły technik mechanizacji rolnictwa może organizować i kontrolować eksploatację i naprawy pojazdów, środków transportowych oraz maszyn i urządzeń rolniczych. W zakładzie naprawczym będzie nadzorował demontaż 
i montaż pojazdów i maszyn rolniczych, wymianę części i podzespołów, ich regulację 
i rozruch. Powinien także potrafić przeprowadzić ocenę stanu technicznego sprzętu rolniczego i jego diagnostykę. Może się także zajmować sprzedażą sprzętu rolniczego, jego obsługą 
i serwisowaniem. Technik mechanizacji rolnictwa może pracować w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa lub samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania 
i dystrybucji sprzętu rolniczego. Może także samodzielnie prowadzić własne gospodarstwo rolne. W szkole zdobędzie bezpłatnie prawo jazdy kat. B i T oraz uprawnienia do obsługi 
i użytkowania kombajnów zbożowych. Dyplom technika mechanizacji rolnictwa daje absolwentom szkoły prawo prowadzenia gospodarstwa zgodnie z wymogami UE. Dzięki temu nabywają oni prawo do przejęcia gospodarstwa rolnego i uzyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej.

 

P1010252
DSC07756
HPIM3307
DSC03613
DSC00507
DSC0006

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image