plen

Search

Facebook Likebox Slider

Technikum Mechanizacji Rolnictwa
i Agrotroniki

Podstawa programowa 2012r dla zawodu Technik mechanizacji rolnictwa

kod zawodu

zawód

kod kwalifikacji

kwalifikacja

311512

Technik mechanizacji rolnictwa

M.01

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.02

Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

M.43

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

 

Podstawa programowa 2016 dla zawodu Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

kod zawodu

zawód

kod kwalifikacji

kwalifikacja

311515

 

 

Technik mechanizacji rolnictwa

i agrotroniki

M.01

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.02

Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów i urządzeń stosowanych w rolnictwie

M.46

Eksploatacja  systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

Podstawa programowa 2017 dla zawodu Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

kod zawodu

zawód

kod kwalifikacji

kwalifikacja

311515

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

MG.03

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.42

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

Nauka w technikum po  gimnazjum trwa 4 lata. Absolwent szkoły, który zdobędzie zawód  technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  będzie mógł wykonywać prace związane z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, a także maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. Absolwenci będą mogli być zatrudniani w zakładach naprawczych, gdzie będą wykonywać prace związane z demontażem i montażem pojazdów i maszyn rolniczych, a także prowadzić ich rozruch, regulacje, zabezpieczenia antykorozyjne itp. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest także przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego. W czasie edukacji pozna również zagadnienia związane z agrotroniką, które w coraz większym zakresie występują w nowoczesnej technice rolniczej, a wynikają z wprowadzania nowych technologii w mechanizacji rolnictwa i dynamicznego rozwoju konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie świadczenia

...

P1010252
DSC07756
HPIM3307
DSC03613
DSC00507
DSC0006

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image