plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Kształcenie Zawodowe

Technikum architektury krajobrazu

Podstawa programowa 2012 r. dla zawodu Technik architektury krajobrazu.

kod zawodu

zawód

kod kwalifikacji

kwalifikacja

314202

Technik architektury krajobrazu

R.21

Projektowanie, urządzanie

 i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Podstawa programowa 2017r. dla zawodu Technik architektury krajobrazu.

kod zawodu

zawód

kod kwalifikacji

kwalifikacja

314202

Technik architektury krajobrazu

RL. 21

 Projektowanie, urządzanie

i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22

Organizacja prac związanych z budową  oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Podstawa programowa 2019 r. dla zawodu technik architektury krajobrazu

Kod zawodu

zawód

Kod kwalifikacji

kwalifikacja

314202

Technik architektury krajobrazu

OGR.03..

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu PRK4

OGR.04

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architekturyPRK4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy architektury krajobrazu;
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu;
 • Pielęgnacja roślin ozdobnych w terenach zieleni;
 • Obiekty małej architektury krajobrazu;
 • Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu;
 • Język niemiecki zawodowy w architekturze krajobrazu;
 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Projekty obiektów architektury krajobrazu – pracownia;
 • Prace w obiektach architektury krajobrazu – zajęcia praktyczne.

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:geografia i matematyka.

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • opracowania projektów obiektów terenów zieleni (ogrody, parki, zieleń miejska, elementy małej architektury);
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.

Technik architektury krajobrazu w pracy

...

DSCF4568
Zdjecie0049
DSCF4567
DSC2974
CIMG3775
DSC0360

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image

Mobile menu