plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Witamy w Zespole
Szkół Agrotechnicznych
i Gospodarki Żywnościowej
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Radomiu
Slide background
Rozpoczynamy Rekrutację na rok szkolny 2019/2020.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną !!!
  • STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W RADOMIU - tutaj
  • PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY - tutaj
  • PROGRAM POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW - tutaj
  • REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - tutaj,

załącznik 1 - tutaj

załącznik 2 - tutaj

załącznik 3 - tutaj

załącznik 4 - tutaj

UWAGA
WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2019 r. wraz z załącznikami (zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla współmałżonka (załącznik 4),  oświadczenie o kontynuowaniu nauki dziecka, które ukończyło 18 lat, np. ksero legitymacji szkolnej).