plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Witamy w Zespole
Szkół Agrotechnicznych
i Gospodarki Żywnościowej
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Radomiu
Slide background
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szkołą.
  • STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W RADOMIU - tutaj
  • PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY - tutaj
  • PROGRAM WYCHOWAWCZY - tutaj
  • PROGRAM POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW - tutaj
  • REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - tutaj,

załącznik 1 - tutaj

załącznik 2 - tutaj

załącznik 3 - tutaj

załącznik 4 - tutaj

UWAGA
WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2018 r. wraz z załącznikami (zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla współmałżonka (załącznik 4),  oświadczenie o kontynuowaniu nauki dziecka, które ukończyło 18 lat, np. ksero legitymacji szkolnej).