plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Strefa Ucznia

Matura

Poprawkowy egzaminu maturalny 2021

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego z części pisemnej, po warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony. 

W nieprzekraczalnym terminie do 7 dni czyli do 12 lipca do godziny 15.00 absolwent składa w sekretariacie szkoły załącznik nr7 tutaj - pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego . Termin poprawkowy MATURA 2021- 24 SIERPNIA (wtorek) 2021 r. 

Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 5 lipca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00.

Od 5 lipca 2021 świadectwa dojrzałości będzie można odbierać w sekretariacie szkoły.

 

Dyrektor szkoły oraz osoby upoważnione zobowiązane są do: 

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru świadectw.

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2021 r.
pomiędzy 8:00 a 10:00.

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

W dniach 4,5,6 maja 2021  na egzaminy maturalne o GODZINIE 9.00 przychodzimy na godzinę 8.00 z dokumentem tożsamości  i CZARNYM DŁUGOPISEM.
Obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych (maseczka, odległość, dezynfekcja)

Do szkoły będziemy wchodzić  trzema wejściami. Przy każdym wejściu będzie wywieszona lista na egzamin i tym wejściem wchodzimy
- wejście do sali gimnastycznej
- główne wejście do szkoły
- wejście ewakuacyjne (na końcu budynku szkoły)

Zgodnie z wytycznymi  wchodząc do szkoły należy zgłosić  chęć pozostawienia  rzeczy osobistych.

Przypominamy o zakazie  wnoszenia na teren szkoły maskotek, telefonów komórkowych i innych przedmiotów  niepotrzebnych na egzaminie.

 

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat o harmonogramie EGZAMINU MATURALNEGO 2021

ORGANIZACJA MATURY 2021 - AKTUALIZACJA

PRZYBORY MATURA 2021

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW  - MATURA 2021

 

Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.  Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce.

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce– będzie można ją zdjąć  wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.  Można mieć ze sobą małą butelkę wody.

Nie można wnosić  na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek…

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu

- dokument tożsamości

 - długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- własne przybory typu  linijka, cyrkiel

WSZYSTKIM ZDAJĄCYM SZKOŁA ZAPEWNIA KALKULATOR , LUPĘ , WZORY NA POSZCZEGÓLNE EGZAMINY.

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image

Mobile menu