plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Strefa Ucznia

Matura

Informacja dla osób, które nie zdały jednego, obowiązkowego egzaminu maturalnego.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego z jednego niezdanego przedmiotu obowiązkowego, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 10 lipca 2018 r. do dyrektora szkoły. 

Egzamin maturalny poprawkowy odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00.

Wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane w dniu 3.07.18 r. o godz. 10.00 w budynku głównym szkoły. Po tym terminie wyniki można odbierać z sekretariatu szkolnego.

Wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne 3.07.18 r. na stronie https://hemes.oke.waw.pl/egzaminy po zalogowaniu się. W przypadku jednego niezdanego egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły. Załącznik 7a_N lub dla absolwentów 2013-2015 załącznik 7b_S.

Informacja o odbiorze świadectw maturalnych w dniu 3.07.18 r. w szkole będzie podana 2.07.18r. na stronie szkoły.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 - tutaj

NASI PARTNERZY

Image
Image
Image
Image