plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Strefa Ucznia

Matura

Wyniki egzaminu maturalnego poprawkowego można odbierać od piątku 10.09.2021 r. od godziny 13.00 w sekretariacie szkoły.

 

 

Komunikat o harmonogramie EGZAMINU MATURALNEGO 2022

ORGANIZACJA MATURY 2022

DEKLARACJA MATURALNA - 2022

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW  - MATURA 2022

 

Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.  Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce.

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce– będzie można ją zdjąć  wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.  Można mieć ze sobą małą butelkę wody.

Nie można wnosić  na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek…

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu

- dokument tożsamości

 - długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- własne przybory typu  linijka, cyrkiel

WSZYSTKIM ZDAJĄCYM SZKOŁA ZAPEWNIA KALKULATOR , LUPĘ , WZORY NA POSZCZEGÓLNE EGZAMINY.

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image

Mobile menu