plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Strefa Ucznia

Matura

Składający deklarację może korzystać z systemu ZIU. Logowanie do ZIU będzie możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Dla absolwentów jest to ten sam login który otrzymali przy zdawaniu egzaminu maturalnego za pierwszym razem.  W przypadku braku, można  otrzymać  nowe hasła wyłącznie osobiście po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym z macierzystą szkołą.

 Aby złożyć e-deklarację w systemie ZIU należy:

  1. Dyrektor szkoły przekazuje zdającym dane do logowania w serwisie ZIU, które zawierają informacje: Login, Hasło, Adres serwisu,

Kod zdającego, Data wydruku.

  1. Wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login oraz hasło w odpowiednie pola  i kliknąć przycisk Dalej  lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną .

Zdający może wybrać, w jaki sposób zgłosi swój udział w egzaminie maturalnym  – przez złożenie deklaracji w postaci papierowej czy elektronicznej. Pełne informacje dotyczące zasad i organizacji  MATURA 2022 znajdują  się wInformacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 (oke.waw.pl)

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI MATURALNEJ UPŁYWA  7 LUTEGO 2022

Wyniki egzaminu maturalnego poprawkowego można odbierać od piątku 10.09.2021 r. od godziny 13.00 w sekretariacie szkoły.

 

 

Komunikat o harmonogramie EGZAMINU MATURALNEGO 2022

ORGANIZACJA MATURY 2022

DEKLARACJA MATURALNA - 2022

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW  - MATURA 2022

 

Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.  Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce.

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce– będzie można ją zdjąć  wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.  Można mieć ze sobą małą butelkę wody.

Nie można wnosić  na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek…

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu

- dokument tożsamości

 - długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- własne przybory typu  linijka, cyrkiel

WSZYSTKIM ZDAJĄCYM SZKOŁA ZAPEWNIA KALKULATOR , LUPĘ , WZORY NA POSZCZEGÓLNE EGZAMINY.

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image

Mobile menu