plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Strefa Ucznia

Terminy składania deklaracji i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020 /2021 dla absolwentów ZSAiGŻ do 2020 r. 

Należy pobrać deklarację ze strony szkolnej wypełnić komputerowo i wydrukować.
Następnie podpisać i przynieść lub przesłać do szkoły skan razem z kopią świadectwa ukończenia szkoły (na miejscu można zrobić kopię z oryginału) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 lub do 22 lutego 2021r.
W przypadku przesłania dokumentów decyduje data wpływu dokumentów nie wysłania.

Deklaracje B.21 absolwenci Tu

Deklaracje B.22 absolwenci Tu 2020 i wcześniejsi

Deklaracje M.01 absolwenci Tm

Deklaracje M.01 absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej

Deklaracje M.02 absolwenci Tm

Deklaracje M.02 absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej

Deklaracje M.43  absolwenci Tm 2019 i wcześniejsi

Deklaracje M.46 absolwenci Tm 2020

Deklaracje MG.03 branżowa szkoła absolwenci

Deklaracje R.09 absolwenci Tw 2020 i wcześniejsi

Deklaracje R.10 absolwenci Tw 2020 i wcześniejsi

Deklaracje R.11 absolwenci Tw 2020 i wcześniejsi

Deklaracje R.21 absolwenci Tk 2020 i wcześniejsi

Deklaracje R.22 absolwenci Tk 2020 i wcześniejsi

Deklaracje T.15 absolwenci Tż 2020 i wcześniejsi

 

Terminy egzaminów zgodne z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020r.

 

Kwalifikacje

Sesja zimowa

Sesja letnia

Składanie deklaracji

15.09.2020

22.02.2021

Część pisemna

Wszystkie (jednoliterowe)

12.01.2021

22.06.2021

Część praktyczna

B.22, M.43, M.46, R.09, R.11, R.21, R.22, T.15

11.01.2021

21.06.2021

Część praktyczna

R.10

24-28.01. 2021

24-28.06. 2021

Część praktyczna

B.21, M.01, M.02,

13-16.01.2021

i 11-19.02.2021.

23.06-

08-07.2021

Termin przekazania szkole świadectw

31 03.2021

31.08.2021

 

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image

Mobile menu