plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Strefa Ucznia

Egzaminy zawodowe

Od 02 września 2019r. zapraszamy po odbiór świadectw i dyplomów z egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie z sesji letniej 2019   .

Dnia 09 września 2019r. upływa termin składania deklaracji na egzaminy potwierdzające kwalifikację w zawodzie – sesja zima 2020 - osoby zainteresowane proszę o złożenie  deklaracji.  

Kierownik szkolenia praktycznego

Kierownik szkolenia praktycznego informuje, że rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbędzie się dnia 24 maja 2019 r. o godzinie 14.30 w budynku warsztatów szkolnych.

Terminy egzaminów  

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  

sesja lato 2019r. 

 

Część pisemna 

Lp. 

Data 

Godzina 

Miejsce 

Kwalifikacja 

Liczba zdających 

1 

18.06.2019 

10 

Sala gimnastyczna 

M.01 tech, M.01 zsz, B.21, R.09, R.21, T.06 

44 

2 

18.06.2019 

10 

Aula 

RL.10 

6 

3 

18.06.2019 

12 

Sala gimnastyczna 

M.02 tech., B.22,R.10, T.15 

53 

4 

18.06.2019 

12 

Aula 

M.02 

21 

5 

18.06.2019 

14 

Aula 

M.43 

2 

 

Część praktyczna 

Lp. 

Data 

Godzina 

Miejsce 

Kwalifikacja 

Liczba uczniów 

1 

17.06.2019 

9 

Sala gimnastyczna 

R.09, R.21 

19 

2 

17.06.2019 

9 

Aula 

RL.10 

11 

3 

17.06.2019 

9 

7 

B.22 

9 

4 

17.06.2019 

13 

Aula 

T.15 

7 

5 

17.06.2019 

13 

D.1 

D.1 

4 

6 

17.06.2019 

13 

D.2 

D.2 

1 

7 

24.06.2019 

12 

611 

M.01 

3 

8 

24-28.06.2019 

8,12,16 

614 

M.02 

wg listy OKE 

9. 

22 i 24-28.06. 2019r. 

9, 15 

606 

R.03 

wg listy OKE 

10 

25 i 28.06. 2019r. 

8,12,16 

S.2 

R.10 

wg listy OKE 

11 

24-26.06.2019r. 

8,12,16 

S.8 

T.06 

wg listy OKE 

 

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec 2019 r. 

Część pisemna 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*. 

 

Część praktyczna 

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. 

Lp. 

Kod kwalifikacji 

Kwalifikacja 

Zdający przynosi na egzamin 

43.  

B.22 

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka 

76. 

M.43 

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

91. 

R.21 

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2 

92. 

R.22 

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2 

104. 

T.15 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

16 

RL.10 

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka 

 

T.06 

Sporządzanie potraw i napojów 

ubranie robocze, książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych 

 

M.01, M.02, B.21, R.03, R.10,  

Pozostałe egzaminy w formie wykonania 

ubranie robocze 

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image