plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Strefa Ucznia

Egzaminy zawodowe

Kierownik szkolenia praktycznego informuje, że rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbędzie się dnia 24 maja 2019 r. o godzinie 14.30 w budynku warsztatów szkolnych.

Terminy egzaminów  

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  

sesja lato 2019r. 

 

Część pisemna 

Lp. 

Data 

Godzina 

Miejsce 

Kwalifikacja 

Liczba zdających 

1 

18.06.2019 

10 

Sala gimnastyczna 

M.01 tech, M.01 zsz, B.21, R.09, R.21, T.06 

44 

2 

18.06.2019 

10 

Aula 

RL.10 

6 

3 

18.06.2019 

12 

Sala gimnastyczna 

M.02 tech., B.22,R.10, T.15 

53 

4 

18.06.2019 

12 

Aula 

M.02 

21 

5 

18.06.2019 

14 

Aula 

M.43 

2 

 

Część praktyczna 

Lp. 

Data 

Godzina 

Miejsce 

Kwalifikacja 

Liczba uczniów 

1 

17.06.2019 

9 

Sala gimnastyczna 

R.09, R.21 

19 

2 

17.06.2019 

9 

Aula 

RL.10 

11 

3 

17.06.2019 

9 

7 

B.22 

9 

4 

17.06.2019 

13 

Aula 

T.15 

7 

5 

17.06.2019 

13 

D.1 

D.1 

4 

6 

17.06.2019 

13 

D.2 

D.2 

1 

7 

24.06.2019 

12 

611 

M.01 

3 

8 

24-28.06.2019 

8,12,16 

614 

M.02 

wg listy OKE 

9. 

22 i 24-28.06. 2019r. 

9, 15 

606 

R.03 

wg listy OKE 

10 

25 i 28.06. 2019r. 

8,12,16 

S.2 

R.10 

wg listy OKE 

11 

24-26.06.2019r. 

8,12,16 

S.8 

T.06 

wg listy OKE 

 

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec 2019 r. 

Część pisemna 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*. 

 

Część praktyczna 

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. 

Lp. 

Kod kwalifikacji 

Kwalifikacja 

Zdający przynosi na egzamin 

43.  

B.22 

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka 

76. 

M.43 

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

91. 

R.21 

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2 

92. 

R.22 

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2 

104. 

T.15 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

16 

RL.10 

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka 

 

T.06 

Sporządzanie potraw i napojów 

ubranie robocze, książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych 

 

M.01, M.02, B.21, R.03, R.10,  

Pozostałe egzaminy w formie wykonania 

ubranie robocze 

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

Terminy egzaminów zawodowych i przyrządy pomocnicze

w sesji zima 2019r.

 

 

 

Część pisemna – 10 stycznia 2019r.

Godzina 10

Sala gimnastyczna           B.21, R.09, M.01,

Aula                                      RL.10

Godzina 12

Sala gimnastyczna           T.15, R.22, R.10, M.02,

Aula                                      B.22, M.02 zsz

Godzina 14

Sala gimnastyczna           R.11, M.43

 

Część praktyczna

09.01.2019

Godzina 9

Sala 7                                                   R.09, R.21

Aula                                                      RL.10 

Sala gimnastyczna                          B.22

Godzina 13

Aula                                                      T.15

Sala 7                                                   R.22

Sala gimnastyczna                          M.43 i R.11

11-13 lutego 2019r.godziny 9 i 15        wg listy oke

Sala 607                                               B.21

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r. Na podstawie § 12 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz.673) ) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz.1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2019 r. Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*. oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

dr Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r. Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz. 1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2019 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r.

Lp

Kwalifikacja

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

2

M.43

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3

R.09

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

4

R.11

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

5

R.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

6

R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

7

T.15

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

8

RL.10

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

9

B.21

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Ubranie robocze

 

 

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image