plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

 

 

 

Nienburg (1)Kolejna grupa młodzieży naszej szkoły wróciła zadowolona ze stażu zagranicznego w ramach projektu unijnego nr 2016-1-PL01-KA102-023806 pt.: „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Osiemnastu uczniów technikum weterynaryjnego doskonaliło swoje umiejętności zawodowe, a także językowe w ośrodku DEULA Nienburg w Dolnej Saksonii w Niemczech w dniach od 13 do 24 lutego 2017 roku pod opieką p. Emilii Zamkowskiej i p. Tomasza Nadgrodkiewicza.

W ramach zajęć praktycznych stażyści poznali zasady funkcjonowania klinik weterynaryjnych, obór, stadnin oraz ośrodków chowu i hodowli bydła w Niemczech. Dzięki praktyce w klinikach weterynaryjnych dla dużych i małych zwierząt uczniowie nabyli umiejętność przygotowywania narzędzi chirurgicznych do różnych zabiegów. Mieli także okazję wykonywać zabiegi pielęgnacyjne na zwierzętach (takie jak np. rozczyszczanie kopyta, korektę racic itp.) oraz wykonywać badania USG, RTG i charakteryzować przy tym budowę organów wewnętrznych zwierząt. Dzięki wizycie studyjnej w Masterrind poznali zasady prac hodowlanych - doboru najlepszych rodziców pod względem genów, proces pobierania spermy jej badania i przechowywania oraz metodę seksowania zarodków.

W ramach zajęć praktycznych stażyści poznawali nowoczesne metody prowadzenia wielkostadnych hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Doskonalili metody oceny buhajów, ogierów, krów mlecznych a także cieląt. Nauczyli się obsługiwać różne dojarnie a także poznali zasadę wstępnej obróbki mleka i ocenę jego składu. Uczestniczyli w pobieraniu i konserwacji nasienia oraz asystowali przy inseminacji klaczy i porodzie krowy. Zaznajomili się z metodami badania warunków klimatycznych w budynkach inwentarskich dogodnych dla dobrostanu zwierząt. Podczas zajęć praktycznych w gospodarstwach rolniczych w oborach i stadninach oraz w trakcie uczestniczenia w aukcji najpiękniejszego bydła w Verden uczniowie oceniali pokrój zwierząt. Podczas zajęć w małej ubojni poznali zasady uboju trzody i bydła oraz rozpoznawali i charakteryzowali organy wewnętrzne tych zwierząt. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, prace wykonywane przy opiece nad zwierzętami oraz wszelkie czynności wykonywania pomiarów i poboru komórek macierzystych czy somatycznych do badań, wykonywane były przy przestrzeganiu zasad BHP zgodnych z prawem europejskim.

Dzięki stażowi uczniowie udoskonalili swoje umiejętności językowe w komunikacji codziennej jak również w dziedzinie zawodowej z zakresu; rolnictwa, chowu i hodowli zwierząt i żywienia.

W wolnym czasie przy niemal wiosennej aurze uczniowie zwiedzali przepiękne wręcz bajkowe miasteczka niemieckie takie jak Hanower, Brema, Celle oraz Verden (Aller). W Hanowerze nasi stażyści odwiedzili Sea Life. Fascynujący podwodny świat w akwarium o bogatym doborze gatunków zwierząt wywarł na nich niesamowite wrażenie tajemniczości tego świata. Możliwość dotknięcia rozgwiazdy, kraba czy stonogi szczególnie zapadła im w pamięć.

Uwieńczeniem stażu było otrzymanie certyfikatów od partnera niemieckiego. Nie ulega wątpliwości, że dokument ten a także EUROPASS Mobilności wydawany przez Krajowe Centrum Europass, ułatwią naszym uczniom w przyszłości start na europejskim rynku pracy. Oprócz tych dodatnich wartości doskonalenia zawodowego i językowego nasi uczniowi nawiązali mnóstwo kontaktów zawodowych i osobistych. Możliwość komunikacji z osobami o różnej narodowości i wyznaniu religijnym a także o odmiennej kulturze przyczyniła się do eliminacji wzajemnych uprzedzeń. Trudno nie zauważyć, że staże te, finansowane ze środków UE, są nie tylko lekcją zawodową czy językową ale także lekcją wzajemnej tolerancji kulturowej i próbą budowania porozumienia poprzez życzliwe wzajemne relacje młodych ludzi.

W ramach tego projektu w lipcu 2017 wyjedzie na staż zawodowy kolejna grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik architektury.

Emilia Zamkowska

Zdjęcia