plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

 

 

staz technikum architektury krajobrazuNastępna grupa młodzieży z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, kształcąca się w technikum architektury krajobrazu powróciła ze stażu zagranicznego w ośrodku szkoleniowym DEULA Nienburg, w Dolnej Saksonii w Niemczech. Staż odbył się w ramach projektu nr 2016-1-PL01-KA102-023806 pod tytułem „Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej - szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” i trwał od 17 do 28.07.2017r. Uczestniczyło 18 uczniów, którzy pod opieką Emilii Zamkowskiej oraz Doroty Szcześniak nabyli nowe umiejętności zawodowe, językowe oraz doświadczenie życiowe.

 

 

 

 

Uczniowie w czasie stażu:

-               rozpoznawali różne style w architekturze

-               analizowali rożne formy małej architektury ogrodowej

-               rozpoznawali i charakteryzowali siedliska roślin ozdobnych

-               przeprowadzali rozmnażanie roślin ozdobnych (generatywne i wegetatywne)

-               oznaczali kwasowość i zasobność gleby w składniki pokarmowe

-               wykonywali pomiary w terenie z wykorzystaniem niwelatora

-               wykonywali małe formy architektury ogrodowej (schody, palisady, suchy murek z kostki granitowej)

-               wykonywali elementy ozdobne z różnych materiałów stosując odpowiednie technologie ich łączenia,

-               wykonywali pracę maszynami do prac ziemnych (koparkami, ładowarkami, spychaczami, wózkiem jezdniowym z podnośnikiem)

-               wykonywali pracę ciągnikami rolniczymi, różnymi typami kosiarek, podkaszarek, nożyc do cięcia, pił spalinowych oraz kosiarkami samobieżnymi

-               analizowali etapy rekultywacji składowisk odpadów i możliwości ich zagospodarowania.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili miasteczka Nienburg, oraz malownicze miasta Hanower i Bremen. Poznanie różnorodnych stylów w architekturze oraz roślinności w  ogrodach królewskich i ogrodzie botanicznym, jak również z bioróżnorodnością ekspozycji akwarium w Hanowerze było wielką atrakcją zawodową dla uczestników stażu. Grypa zwiedziła również neogotycki zamek książąt hanowerskich Marienburg na stoku Góry Marii, przypominający bajkowy zamek Neuschwanstein w Bawarii. Wiele emocji wzbudził także pobyt w parku rozrywki w Soltau.

Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Nienburg certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAIGŻ w Radomiu o odbyciu stażu oraz europejski dokument EUROPASS Mobilność, zawierający informacje na temat wiedzy i umiejętności nabytych w Niemczech. Dokument ten uznawany jest we wszystkich krajach UE i gwarantuje naszym uczniom łatwiejszy start na europejskim rynku pracy w krajach UE.

Aby zapoznać się bliżej z przebiegiem stażu, zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć!

Emilia Zamkowska, Dorota Szcześniak

Zdjęcia