plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

Grupa osiemnastu uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych powróciła z dwutygodniowego stażu zagranicznego (od 12 do 23 lutego br.) w ośrodku DEULA Hildesheim w Dolnej Saksonii w Niemczech. Uczniowie w grupach dwuosobowych doskonalili swoje umiejętności zawodowe oraz językowe w restauracjach przy hotelach (Van der Valk, Novotel, M & A city Hotel, Bürgermeisterkapelle, Stadtresidenz, HS - Catering),w domach opieki osób starszych (Paulus Heim, St.  Elisabeth) oraz w kuchni w ośrodkach pomocy społecznej (Lebenshilfe).

Podczas wykonywania zadań zawodowych w ośrodkach gastronomicznych stażyści:

 • doskonalili umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie słownictwa codziennego i specjalistycznego,
 • doskonalili umiejętność wdrażania zasad bezpiecznej obsługi konsumenta,
 • opanowali procesy bezpiecznej obsługi nowoczesnych urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności,
 • opanowali sposoby bezpiecznej dezynfekcji i konserwacji urządzeń w placówkach gastronomicznych,
 • określali zagrożenia i wdrażali kontrolę higieniczną potraw przygotowywanych w placówkach gastronomicznych,
 • opanowali sposoby organizowania i obsługi różnych form przyjęć okolicznościowych,
 • kształcili świadomość obowiązujących procedur i sposobów wdrażania unijnego systemu HACCP,
 • opanowali zasadę obsługi nowoczesnych urządzeń technicznych i rozwiązań technologicznych stosowanych w gastronomii, przetwórstwie i produkcji żywności,
 • doskonalili porozumiewanie się z konsumentem w języku obcym,
 • kształtowali umiejętność wdrażania zasad bezpieczeństwa we własnej firmie,
 • diagnozowali zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne podczas przygotowania potraw,
 • opanowali bezpieczną obsługę urządzeń podczas wykonywania obróbki cieplnej.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili miasteczko Hildesheim, położony obok zamek książąt hanowerskich Marienburg, pobliskie miasta: Hanower i Bremen oraz miasteczko samochodowe Autostadt w  Wolfsburgu.

Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Hildesheim certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAiGŻ w Radomiu o odbyciu stażu. Uczniowie otrzymają również europejski dokument EUROPASS Mobilność uznawany we wszystkich krajach UE.

Staż odbył się w ramach projektu nr 2016-1-PL01-KA102-023806 pt. "Innowacyjne technologie stosowane w działalności produkcyjnej i usługowej szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" i został całkowicie sfinansowany ze środków EU w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Opiekę nad uczniami sprawowała p. Emilia Zamkowska oraz p. Koleta Świtas.

Aby zapoznać się bliżej z przebiegiem stażu, zapraszamy do obejrzenia prezentacji z wyjazdu!

E. Zamkowska