plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

logo power

W ramach projektu edukacyjnego POWER na zasadach ERASMUS+ 2015-1-PL01-KA102-014935 pt. "Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej” pierwsza z czterech zaplanowanych grup uczniów naszej szkoły odbyła staż w ośrodku kształcenia zawodowego w DEULA Nienburg w Dolnej Saksonii w Niemczech.

Od 22 lutego do 4 marca 2016 roku grupa 18 uczniów technikum weterynarii doskonaliła swoje umiejętności zawodowe w DEULA oraz w instytucjach i gospodarstwach współpracujących z tym ośrodkiem.

Uczniowie w czasie stażu:

 • nabywali umiejętności przestrzegania zasad BHP zgodnych z prawem europejskim podczas prac wykonywanych przy opiece nad zwierzętami domowymi,
 • wykonywali zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze u zwierząt gospodarskich,
 • określali warunki dobrostanu zwierząt,
 • charakteryzowali uwarunkowania ekologicznego chowu zwierząt,
 • przygotowywali nasienie do inseminacji,
 • rozpoznawali i oceniali pokrój różnych gatunków zwierząt,
 • obsługiwali maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej i weterynarii,
 • obsługiwali dojarnię i wykonywali udój,
 • poznawali możliwość odzysku ciepła podczas chłodzenia mleka,
 • rozpoznawali i oceniali jakość pasz dla różnych gatunków zwierząt
 • doskonalili umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów odpadów weterynaryjnych i ich recyclingu,
 • poznawali systemy przechowywania i wykorzystania odchodów zwierząt,
 • analizowali funkcjonowanie firm na rynku niemieckim.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili miasteczko Nienburg nad rzeką Weser, a w nim m.in. muzeum policyjne z legendarną świnią tropiącą narkotyki oraz malownicze miasta Hanower (niem. Hannover) i Brema (niem. Bremen). Zwiedzili neogotycki zamek książąt hanowerskich Marienburg na stoku Góry Marii, przypominający bajkowy zamek Neuschwanstein w Bawarii a także miasteczko koncernu Volkswagen Autostadt w Wolfsburgu.

Uczniowie po ukończeniu stażu otrzymali europejski dokument EUROPASS Mobilność potwierdzający zdobyte kompetencje zawodowe. Otrzymali również certyfikat od partnera niemieckiego potwierdzający nabyte przez nich umiejętności zawodowe oraz zaświadczenie z ZSAiGŻ w Radomiu o odbyciu stażu. Należy podkreślić, że wszystko to możliwe jest dzięki środkom z UE!

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji ze stażu tej grupy!

E. Zamkowska