plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

 

logo power

oze niemcyUczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wrócili po dwóch tygodniach ze stażu w ośrodku DEULA Hildesheim w Dolnej Saksonii (Niemcy), który trwał od 21 listopada do 2 grudnia br. To już druga grupa w w ramach projektu edukacyjnego nr 2015-1-PL01-KA102-014935 pt. "Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej” finansowanego ze środków programu POWER na zasadach ERASMUS+. Stażyści wrócili z opanowanymi nowymi umiejętnościami, a także wiedzą zawodową oraz przepięknymi wrażeniami z wizyty u naszych zachodnich sąsiadów. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe nie tylko w ośrodku DEULA ale także w instytucjach i firmach współpracujących z tym ośrodkiem.

W czasie stażu uczestnicy poznali możliwości pełnego zaopatrzenia mieszkańców miejscowości w energię ze źródeł odnawialnych, takich jak: odnawialne surowce, fotowoltaika, energia wiatru i przetwarzanie śmieci. W Jühnde, pierwszej wiosce bioenergetycznej na świecie przeanalizowali system pierwszej ogrzewania całej miejscowości ze źródeł energii odnawialnej. Miejscowość z około 200 mieszkańcami ogrzewana jest z energii powstałej w procesie fermentacji biomasy w biogazowni przez podziemną sieć ciepłowniczą. Biogazownia ta wykorzystywała system do ponownego przetworzenia masy fermentacyjnej w celu uzyskania jak największej energii. Jako alternatywny system grzewczy zastosowano piec na odpady drzewne. Dzięki zajęciom w innych biogazowniach stażyści przeanalizowali i poznali zasady funkcjonowania ich systemów oraz nowoczesnych technologii, m.in.: produkcji biomasy do produkcji biogazu, doprowadzenie wyprodukowanego gazu, po odpowiednim procesie oczyszczenia, do publicznej sieci gazowej; metody analizy i ustalenie określonych wartości właściwości surowców roślinnych. W elektrowni wiatrowej Diemarden w Ludolfshausen mieli możliwość opanować system działania turbiny wiatrowej, poznać jej budowę i funkcjonowanie. W firmie utylizacji odpadów w Friedland w Dolnej Saksonii przeanalizowali systemem przetwarzania odpadów i pozyskiwania energii ciepłej.

Na zajęciach w elektrowniach wodnych w mieście Hanower poznali nie tylko sposób pozyskiwania energii z siły wody, ale także alternatywną bazę przepływu umożliwiającą swobodną wędrówkę rybom. W firmie KWS w Einbeck przeanalizowali i poznali metody hodowli roślin energetycznych. Na zajęciach praktycznych w ośrodku DEULA uczniowie opanowali umiejętność montowania połączeń i obwodów elektrycznych w urządzeniach pomiarowych, spawania tworzyw sztucznych oraz obróbki metali. Opanowana wiedza i umiejętności potwierdzone zostały certyfikatem od partnera niemieckiego DEULA Hildesheim, wspólnym certyfikatem od organizacji wysyłającej i przyjmującej, potwierdzającym udział w stażu, oraz zaświadczeniem z ZSAiGŻ w Radomiu potwierdzającym udział w projekcie. Uczniowie otrzymają także europejski dokument EUROPASS Mobilność, który ułatwi im znalezienie pracy na europejskim rynku pracy.

Staż nie tylko ograniczał się do zdobywania wiedzy i umiejętności ale także do poznawania kultury i tradycji naszych sąsiadów. W czasie wolnym uczniowie zwiedzili miasta Hildesheim, i Goslar w przepięknej scenerii jarmarków bożonarodzeniowych a w miasteczku koncernu Volkswagen Autostadt w Wolfsburgu poznali oprócz linii produkcyjnej, muzeum mechanizacji i pawilonów z poszczególnymi markami aut należącymi do koncernu VV, a także możliwości wykorzystywania energii odnawialnej do zasilania różnych form służących do spędzania czasu wolnego.

Uczniowie nasi pod opieką p. Emilii Zamkowskiej i p. Grzegorza Leszczyńskiego, nauczycieli naszej szkoły zaprezentowali godnie naszą szkołę, a należy podkreślić, że grupa ta składała się z uczniów dwóch narodowości z: Polski i Ukrainy. Szkoleniowcy i nauczyciele niemieckich firm chwalili naszych uczniów za dyscyplinę i chęć zdobywania wiedzy i umiejętności. Uczniowie przełamali barierę językową, odważyli się komunikować w języku niemieckim. Zdali sobie sprawę, że umiejętność posługiwania się językiem obcym otwiera im drogę do europejskiego rynku pracy, doszli do tego wniosku, po rozmowach ze specjalistami, Polakami pracującymi w firmach niemieckich na stanowiskach kierowniczych. Należy podkreślić, że dla wielu z nich był to pierwszy pobyt zagraniczny! Staż w Niemczech był też lekcją szacunku, tolerancji wobec innych nacji żyjących w tym kraju. Ponadto był szansą poznania ciekawych ludzi, nawiązania przyjaźni i kontaktów zawodowych, które miejmy nadzieję, zaprocentują w przyszłości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze stażu tej grupy!

Zdjęcia

E. Zamkowska

Zdjęcia