plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

 

logo power

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej z Radomia. Temat niniejszego Projektu nawiązuje do ważnej problematyki związanej z ochroną środowiska przyrodniczego. Jesteśmy świadkami stale postępującej degradacji tegoż środowiska. Obowiązkiem szkoły zawodowej jest uczulać swoich uczniów na te ważne kwestie. Ponieważ ochrona środowiska dotyczy różnych grup zawodowych, w Projekcie może wziąć udział młodzież kształcąca się we wszystkich zawodach nauczanych w naszej szkole. Tak więc planujemy wyjazd czterech, 18-sto osobowych grup uczniów wraz z 2 opiekunami, z następujących techników: mechanizacji rolnictwa, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, weterynarii oraz żywienia i usług gastronomicznych. W każdym z wymienionych zawodów występuje niebezpieczeństwo negatywnego wpływu używanych technologii i sposobów pracy na środowisko przyrodnicze. Staże zawodowe trwałyby po 2 tygodnie, a ich realizacja odbyłaby się od zimy 2015 roku do wiosny roku 2017.

Do współpracy w realizacji naszego Projektu starannie dobraliśmy naszych zagranicznych partnerów. Są to 2 ośrodki szkolenia zawodowego znajdujące się w różnych rejonach Niemiec: DEULA Nienburg, DEULA Hildesheim. Z tymi partnerami już w przeszłości współpracowaliśmy, znamy ich możliwości i walory. Projekt został poprzedzony wizytami wstępnymi u naszych partnerów. W czasie tych wizyt uzgodniliśmy zakres planowanego stażu oraz plan jego realizacji.

Biorąc udział w Projekcie uczniowie m.in. dowiedzą się, w jaki sposób Niemcy radzą sobie z zagrożeniami środowiska przyrodniczego związanymi: z chemiczną ochroną roślin, z nawożeniem mineralnym i organicznym, z utylizacją zużytych olejów, smarów, tłuszczów, oraz resztek spożywczych i różnorodnych opakowań, z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych, z problemami, na jakie można się natknąć, podczas uzyskiwania energii z biogazu, wiatru, czy Słońca. Stażyści będąc w Niemczech będą mieli możliwość obserwować działanie firm w zawodach, w jakich się kształcą. W efekcie będą mogli się przekonać, że na tego rodzaju usługi jest zapotrzebowanie. Podpatrując sprawdzone rozwiązanie niemieckie, mogą je zaimplementować w swoim środowisku.

Każde działanie służące aktywizacji ludzi w wieku produkcyjnym jest cenne, szczególnie na terenach z dużym bezrobociem. Z pewnością do takich działań można zaliczyć projekt, który ma w zamiarze zrealizować ZSAiGŻ. Cele projektu są współbieżne z polityką regionalną. Główne z nich to podjęcie działań w kierunku podniesienia poziomu wykształcenia, zwiększenia szans na zatrudnienie poprzez zwiększenie mobilności mieszkańców regionu i poprawę znajomości języków obcych. Odbycie stażu przez naszych uczniów za granicą pozwoli im na zdobycie nowych praktycznych umiejętności. Może to wpłynąć na szybszą modernizację gospodarstw rolnych, powstanie małych firm usługowych, czy niewielkich lokali gastronomicznych, zaspokajających potrzeby lokalnych społeczności.

Terminy wyjazdów:

Ośrodek Rozpoczęcie stażu Zakończenie stażu zawód
DEULA Nienburg 2016-02-22 2016-03-04 Technik weterynarii
DEULA Hildesheim 2016-11-21 2016-12-02 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
DEULA Hildesheim 2017-04-24 2017-05-05 Technik żywienia i usług gastronomicznych
DEULA Nienburg 2017-09-18 2017-09-29 Technik mechanizacji rolnictwa