plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

Leonardo da Vinci

Osiemnaście uczennic klas I, II i III Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu po raz kolejny uczestniczyło w stażu zagranicznym w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Projekt „Przygotowanie do bezpiecznej obsługi środków technicznych przez uczniów szkół rolniczych - wymogiem europejskiego rynku pracy” realizowany był w Niemieckim ośrodku ILLUT Berlin – Brandenburg w dniach 18-31 maja 2014roku. Młodzież w celu optymalnego zrealizowania programu stażu została przygotowania w ramach zajęć pedagogiczno – kulturowo – językowych. Ponadto młodzież pogłębiła swoją wiedzę z zakresu BHP, skorzystała z zajęć merytorycznych związanych z tematyką stażu, z zajęć kulturowych i pedagogicznych. Podczas stażu oprócz pracy w parku, młodzież zapoznała się z bezpieczną obsługą sprzętu stosowanego w architekturze krajobrazu. W czasie wolnym po zakończonych zajęciach stażystki poznawała okoliczne miejscowości, parki. Podczas stażu młodzieży towarzyszyło dwie opiekunki p. Beata Łukawska i p. Emilia Zamkowska.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" pod tytułem: "Przygotowanie do bezpiecznej obsługi środków technicznych przez uczniów szkół rolniczych - wymogiem europejskiego rynku pracy”.

Planowany termin stażu 17.05 - 31.05.2014 i jest przeznaczony dla klasy drugiej i trzeciej technikum architektury krajobrazu. Pod uwagę będą brane: zainteresowania tematyką projektu, opinia wychowawcy, nauczycieli przedmiotów zawodowych, średnia ocen, zachowanie oraz oceny z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.

Zgłoszenia do 21.01.2014, wraz z ankietą uczestnictwa.

Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać u p. Andrzeja Pyszczka