plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

2014-1-PL01-KA102-000471 technikum żywienia i usług gastronomicznych

Po dwutygodniowym stażu zawodowym w Niemczech, 18 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych wróciło do domu. Staż odbył się w ramach unijnego programu Erasmus Plus. Obecnie realizowany projekt nosi tytuł: "Zagraniczny staż zawodowy szansą dla absolwentów szkoły agrotechnicznej na sukces na lokalnym rynku pracy". Staż odbył się w dniach od 30 sierpnia do 13 września 2015 roku, w niemieckim ośrodku szkolenia zawodowego w miejscowości Paulinenaue - położonej w Branderburgii, niedaleko Berlina. Uczniowie podczas stażu w Niemczech doskonalili swoje umiejętności zawodowe związane z obsługą nowoczesnych maszyn i urządzeń gastronomicznych. Pobyt uczniów był bardzo urozmaicony. Oprócz wykładów i ćwiczeń praktycznych, zostało zorganizowanych wiele wycieczek zawodowych i krajoznawczych. Odbycie stażu umożliwiło uczniom poznanie nowoczesnych technologii stosowanych w gastronomii, przetwórstwie spożywczym i produkcji żywności. Cały projekt w całości został sfinansowany ze środków UE.

Zdjęcia

Staże zagraniczne

Mobile menu