plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

 

zzzzz Zertyfikaty 2Kolejna grupa osiemnastu uczniów uczących się w technikum żywienia i usług gastronomicznych wróciła z miłymi wspomnieniami i wrażeniami ze stażu zagranicznego w ośrodku DEULA Hildesheim w Dolnej Saksonii w Niemczech. Nasi uczniowie, pod opieką p. Emilii Zamkowskiej oraz p. Marianny Klocek doskonalili umiejętności zawodowe oraz językowe od 24 kwietnia do 5 maja br. w ramach projektu unijnego nr 2015-1-PL01-KA102-014935 pt. "Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego ważnym aspektem podczas podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkoły agrotechnicznej”.

W pierwszym dniu stażu uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem ośrodka zawodowego DEULA Hildesheim oraz zostali przydzieleni w grupach dwuosobowych do poszczególnych zakładów gastronomicznych: restauracji, kuchni w ośrodkach pomocy społecznej, w domach opieki osób starszychoraz w ośrodka kształcenia zawodowego i do firm cateringowych.

Podczas wykonywania zadań zawodowych w ośrodkach gastronomicznych stażyści:

 •      doskonalili umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie słownictwa codziennego i specjalistycznego,
 •     doskonalili umiejętność wdrażania zasad bezpiecznej obsługi konsumenta,
 •      opanowali procesy bezpiecznej obsługi nowoczesnych urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności,
 •      opanowali sposoby bezpiecznej dezynfekcji i konserwacji urządzeń w placówkach gastronomicznych,
 •      określali zagrożenia i wdrażali kontrolę higieniczną potraw przygotowywanych w placówkach gastronomicznych,
 •      opanowali sposoby organizowania i obsługi różnych form przyjęć okolicznościowych,
 •      kształcili świadomość obowiązujących procedur i sposobów wdrażania unijnego systemu HACCP,
 •     opanowali zasadę obsługi nowoczesnych urządzeń technicznych i rozwiązań technologicznych stosowanych w gastronomii, przetwórstwie i produkcji żywności,
 •      doskonalili porozumiewanie się z konsumentem w języku obcym,
 •      kształtowali umiejętność wdrażania zasad bezpieczeństwa we własnej firmie,
 •      diagnozowali zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne podczas przygotowania potraw,
 •      opanowali bezpieczną obsługę urządzeń podczas wykonywania obróbki cieplnej.

W wolnym czasie od zajęć uczniowie zwiedzili malownicze miasteczko Hildesheim oraz Goslar a także Hanower - stolicę Dolnej Saksonii. Zwiedzanie ekspozycji akwarium w Hanowerze oraz pobyt w miasteczku rozrywki w Soltau był dla nich nie lada atrakcją podczas stażu zawodowego.

Na zakończenie praktyk uczniowie otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Hildesheim certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAIGŻ w Radomiu o odbyciu stażu oraz europejski dokument EUROPASS Mobilność, zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w Niemczech. Dokument ten uznawany jest we wszystkich krajach UE i gwarantuje naszym uczniom łatwiejszy start na europejskim rynku pracy w krajach UE.

Aby zapoznać się bliżej z przebiegiem stażu, zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć!

E. Zamkowska

Zdjęcia