plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Koła Zainteresowań

dkf

Wacyn 24. 09. 2017

Regulamin i plan działania szkolnego DKF-u

 1. Plan zakłada comiesięczne spotkania (od września do czerwca) polegające na projekcji filmu, wprowadzenia do niego i dyskusji po projekcji.
 2. Plan projekcji został ustalony wspólnie z uczestnikami Klubu.
 3. Wprowadzenia do projekcji przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 4. Moderatorem dyskusji jest opiekun koła, względnie w niektórych przypadkach jeden z uczniów – członków koła
 5. Spotkania DKF-u będą protokołowane.
 6. Godzina i dzień spotkań członków klubu może ulec zmianie.
 7. Po każdym spotkaniu jeden z uczestników przygotuje recenzję obejrzanego filmu, która zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
 8. Filmy zostały tak dobrane aby:

- wzbogacać wiedzę uczestników spotkań na temat historii kina, języka filmu, różnorodności estetyk

- niosły ze sobą ważne wartości,

- poruszały istotne dla młodych ludzi tematy,

- prowokowały do dyskusji,

- pomagały w poruszaniu się we współczesnym świecie,

- realizowały potrzebę zabawy i rozrywki.

9. Stali członkowie Klubu:

Zarząd:

 1. Magdalena Janiszewska - prezes zarządu
 2. Aleksandra Sobania – vice prezes zarządu
 3. Klaudia Seledec – vice-prezes zarządu
 4. Kinga Chmielewska – członek zarządu
 5. Małgorzata Batorska - członek zarządu
 6. Klaudia Dalach – członek zarządu
 7. Aneta Kołtun - członek zarządu

klub filmowy

Opiekun szkolnego DKF-u: Tomasz Ptaszek

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image