plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

Staże Zagraniczne

niemcy1Staż odbył się w Niemczech, w landzie Dolna Saksonia, w miejscowości Nienburg. Znajduje się tam DEULA - ośrodek doskonalenia zawodowego, z którym nasza szkoła w ramach unijnego programu Erasmus Plus realizuje projekt pod tytułem:"Zagraniczny staż zawodowy szansą dla absolwentów szkoły agrotechnicznej na sukces na lokalnym rynku pracy". Staż odbył się w dniach od 12 do 24 października. Uczestniczyła w nim grupa 18 uczniów uczęszczających do technikum mechanizacji rolnictwa. Uczniowie podczas stażu doskonalili swoje umiejętności zawodowe związane z obsługą i użytkowaniem nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych, a także wózków widłowych, ładowaczy, pił i kos spalinowych. W ramach stażu odbyły się również wycieczki zawodowe. Stażyści poznali linie produkcyjne firm: Class i Volkswagen, a w czasie pokazów polowych obserwowali pracę nowoczesnych maszyn do zbioru okopowych firmy Grimme. W ramach czasu wolnego uczniowie zwiedzili zamek w Marienbergu, a także miasta: Hanower, Hildesheim, Celle oraz Hamburg. Cały projekt w całości został sfinansowany ze środków UE.

Zdjęcia

DSC 4705W środę 7 października odbyło się spotkanie z grupą uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i ich rodzicami. W czasie spotkania zostały podpisane umowy, na podstawie, których kolejna grupa młodzieży będzie mogła odbyć staż zawodowy w Niemczech. Jest to już ostatnia grupa realizująca projekt: Zagraniczny staż zawodowy szansą dla absolwentów szkoły agrotechnicznej na sukces na lokalnym rynku pracy. Przypominamy, że wyjazd odbywa się w ramach Programu ERASMUS PLUS.Staż będzie trwał 2 tygodnie i będzie realizowany w Dolnej Saksonii w ośrodku szkolenia zawodowego DEULA w miejscowości Nienburg. Całkowity koszt stażu jest pokrywany ze środków UE. Wyjazd nastąpi w niedzielę 11 października. Nad stażystami opiekę będzie sprawować dwoje nauczycieli: Emilia Zamkowska i Tomasz Jagiełło.

Ponieważ kolejny projekt naszej szkoły zyskał aprobatę Narodowej Agencji zarządzającej Programem ERASUS PLUS, informujemy, że odbędą się kolejne wyjazdy grup naszych uczniów do Niemiec. Tym razem w stażach będą uczestniczyć uczniowie ze wszystkich zawodów kształconych w naszej szkole. Jak zwykle największe szanse w zakwalifikowaniu się na staż będą mieli ci uczniowie, którzy osiągną jak najlepsze wyniki w uczeniu się i w stopniu zadowalającym opanują język niemiecki.

Zdjęcia

Lista uczniów technikum mechanizacji udających się na staż zawodowy

  ŁYŻWIŃSKI Jacek 4tmk
  PIROSZ Dominik 4tmk
  ŚLIZAK Mariusz 4tmk
  WASIAK Dawid 4tmk
  PISZCZEK Łukasz 4tmk
  DUŚ Robert 3tm
  DOBRASIEWICZ Sebastian 3tm
  GRYZ Mateusz 3tm
  MINDA Artur 3tm
  JANOWSKI Kamil 3tm
  KRZOSEK Michał 3tm
  TOKARSKI Wojciech 3tm
  BONIECKI Damian 3tm
  BORKOWSKI Patryk 2tm
  CHMIELEWSKI Hubert 2tm
  CHOJNACKI Damian 2tm
  SOBÓL Piotr 2tm
  KRZESIŃSKI Rafał 2tm

 

erasmus

2014-1-PL01-KA102-000471

Tytuł projektu: Zagraniczny staż zawodowy szansą dla absolwentów szkoły agrotechnicznej na rynku pracy 

(kliknij w poniższe zdjęcie aby obejrzeć prezentację)

projekt eras

 

Projekt miał w zamierzeniu przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia w Radomiu i powiecie radomskim, a także do poprawy struktury zatrudnienia na terenach wiejskich. W Polsce nadal zbyt duży odsetek ludzi jest zatrudniony bezpośrednio w rolnictwie. Niniejszy Projekt został z powodzeniem zrealizowany przez ZSAiGŻ, we współpracy z dwoma Partnerami z Niemiec.

Niemieckimi Partnerami były dwa ośrodki kształcenia zawodowego: DEULA Nienburg oraz ILLUT Berlin – Bonn. W stażu uczestniczyły dwie 18 osobowe grupy uczniów wraz z opiekunami, z techników: mechanizacji rolnictwa oraz żywienia i usług gastronomicznych. Podczas stażu uczniowie udoskonalili wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznego tworzenia placówek świadczących usługi w sektorze odpowiednim dla swojego zawodu. Program stażu zakładał również zapoznanie się z funkcjonowaniem takich placówek na terenie Niemiec. Staże odbyły się w 2015 roku. Każda z grup stażystów wyjechała do swojego partnera niemieckiego na okres 2 tygodni.

 

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności stażystów, zdobycie przez nich doświadczenia w użytkowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz wspieranie uczniów w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy w praktyce. Projekt na pewno zwiększył atrakcyjność kształcenia zawodowego w naszej szkole. Nastąpił również rozwój umiejętności adaptacji stażystów do nowych warunków pracy w odmiennym kulturowo środowisku, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania na rynku pracy.

Realizując projekt, uczniowie z technikum mechanizacji rolnictwa poznali nowoczesne ciągniki, opryskiwacze, kombajny zbożowe i agregaty uprawowe. Nauczyli się dobierać i zestawiać agregaty, a także przeprowadzać ich obsługę i sterowanie. Wykonywali prace konserwacyjne i regulacje mechanizmów maszyn. Poznali obsługę systemów nawigacji i urządzeń używanych w rolnictwie precyzyjnym. Nauczyli się stosować środki bezpieczeństwa podczas pracy oraz poznali zasady ochrony środowiska przyrodniczego.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronom. zainteresowani byli opanowaniem wiadomości i umiejętności praktycznych niezbędnych przy urządzaniu zakładów gastronomicznych. W sposób szczególny interesowali się struktura organizacyjną, rzeczywistymi warunki pracy, stosowanymi technologiami, wyposażeniem oraz układem funkcjonalnym różnych punktów gastronomicznego.

Nowoczesne wyposażenie placówki niemieckiej umożliwiło uczniom poznanie współczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w gastronomii.

Nasz Projekt pozwolił uzmysłowić młodym ludziom, że mogą znaleźć dla siebie miejsce po ukończeniu szkoły w szeroko pojętych usługach. Uczniowie po ukończeniu technikum mechanizacji rolnictwa mogą uruchomić zakład naprawy maszyn i ciągników rolniczych, czy też zakład wykonujący usługi rolnicze. Absolwenci technikum żywienia i usług gastronomicznych mogą uruchomić mały lokal gastronomiczny, zaspokajający potrzeby lokalnej społeczności. Stażyści będąc w Niemczech mieli możliwość obserwować działanie takich firm i w efekcie mogli się przekonać, że na tego rodzaju usługi jest

...

Staże zagraniczne

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image

Mobile menu