plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

2014-1-PL01-KA102-000471 technikum mechanizacji rolnictwa

niemcy1Staż odbył się w Niemczech, w landzie Dolna Saksonia, w miejscowości Nienburg. Znajduje się tam DEULA - ośrodek doskonalenia zawodowego, z którym nasza szkoła w ramach unijnego programu Erasmus Plus realizuje projekt pod tytułem:"Zagraniczny staż zawodowy szansą dla absolwentów szkoły agrotechnicznej na sukces na lokalnym rynku pracy". Staż odbył się w dniach od 12 do 24 października. Uczestniczyła w nim grupa 18 uczniów uczęszczających do technikum mechanizacji rolnictwa. Uczniowie podczas stażu doskonalili swoje umiejętności zawodowe związane z obsługą i użytkowaniem nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych, a także wózków widłowych, ładowaczy, pił i kos spalinowych. W ramach stażu odbyły się również wycieczki zawodowe. Stażyści poznali linie produkcyjne firm: Class i Volkswagen, a w czasie pokazów polowych obserwowali pracę nowoczesnych maszyn do zbioru okopowych firmy Grimme. W ramach czasu wolnego uczniowie zwiedzili zamek w Marienbergu, a także miasta: Hanower, Hildesheim, Celle oraz Hamburg. Cały projekt w całości został sfinansowany ze środków UE.

Zdjęcia

DSC 4705W środę 7 października odbyło się spotkanie z grupą uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i ich rodzicami. W czasie spotkania zostały podpisane umowy, na podstawie, których kolejna grupa młodzieży będzie mogła odbyć staż zawodowy w Niemczech. Jest to już ostatnia grupa realizująca projekt: Zagraniczny staż zawodowy szansą dla absolwentów szkoły agrotechnicznej na sukces na lokalnym rynku pracy. Przypominamy, że wyjazd odbywa się w ramach Programu ERASMUS PLUS.Staż będzie trwał 2 tygodnie i będzie realizowany w Dolnej Saksonii w ośrodku szkolenia zawodowego DEULA w miejscowości Nienburg. Całkowity koszt stażu jest pokrywany ze środków UE. Wyjazd nastąpi w niedzielę 11 października. Nad stażystami opiekę będzie sprawować dwoje nauczycieli: Emilia Zamkowska i Tomasz Jagiełło.

Ponieważ kolejny projekt naszej szkoły zyskał aprobatę Narodowej Agencji zarządzającej Programem ERASUS PLUS, informujemy, że odbędą się kolejne wyjazdy grup naszych uczniów do Niemiec. Tym razem w stażach będą uczestniczyć uczniowie ze wszystkich zawodów kształconych w naszej szkole. Jak zwykle największe szanse w zakwalifikowaniu się na staż będą mieli ci uczniowie, którzy osiągną jak najlepsze wyniki w uczeniu się i w stopniu zadowalającym opanują język niemiecki.

Zdjęcia

Lista uczniów technikum mechanizacji udających się na staż zawodowy

  ŁYŻWIŃSKI Jacek 4tmk
  PIROSZ Dominik 4tmk
  ŚLIZAK Mariusz 4tmk
  WASIAK Dawid 4tmk
  PISZCZEK Łukasz 4tmk
  DUŚ Robert 3tm
  DOBRASIEWICZ Sebastian 3tm
  GRYZ Mateusz 3tm
  MINDA Artur 3tm
  JANOWSKI Kamil 3tm
  KRZOSEK Michał 3tm
  TOKARSKI Wojciech 3tm
  BONIECKI Damian 3tm
  BORKOWSKI Patryk 2tm
  CHMIELEWSKI Hubert 2tm
  CHOJNACKI Damian 2tm
  SOBÓL Piotr 2tm
  KRZESIŃSKI Rafał 2tm

 

Staże zagraniczne

Mobile menu