plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

Staże Zagraniczne

erasmus

2014-1-PL01-KA102-000471

Tytuł projektu: Zagraniczny staż zawodowy szansą dla absolwentów szkoły agrotechnicznej na rynku pracy 

(kliknij w poniższe zdjęcie aby obejrzeć prezentację)

projekt eras

 

Projekt miał w zamierzeniu przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia w Radomiu i powiecie radomskim, a także do poprawy struktury zatrudnienia na terenach wiejskich. W Polsce nadal zbyt duży odsetek ludzi jest zatrudniony bezpośrednio w rolnictwie. Niniejszy Projekt został z powodzeniem zrealizowany przez ZSAiGŻ, we współpracy z dwoma Partnerami z Niemiec.

Niemieckimi Partnerami były dwa ośrodki kształcenia zawodowego: DEULA Nienburg oraz ILLUT Berlin – Bonn. W stażu uczestniczyły dwie 18 osobowe grupy uczniów wraz z opiekunami, z techników: mechanizacji rolnictwa oraz żywienia i usług gastronomicznych. Podczas stażu uczniowie udoskonalili wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznego tworzenia placówek świadczących usługi w sektorze odpowiednim dla swojego zawodu. Program stażu zakładał również zapoznanie się z funkcjonowaniem takich placówek na terenie Niemiec. Staże odbyły się w 2015 roku. Każda z grup stażystów wyjechała do swojego partnera niemieckiego na okres 2 tygodni.

 

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności stażystów, zdobycie przez nich doświadczenia w użytkowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz wspieranie uczniów w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy w praktyce. Projekt na pewno zwiększył atrakcyjność kształcenia zawodowego w naszej szkole. Nastąpił również rozwój umiejętności adaptacji stażystów do nowych warunków pracy w odmiennym kulturowo środowisku, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania na rynku pracy.

Realizując projekt, uczniowie z technikum mechanizacji rolnictwa poznali nowoczesne ciągniki, opryskiwacze, kombajny zbożowe i agregaty uprawowe. Nauczyli się dobierać i zestawiać agregaty, a także przeprowadzać ich obsługę i sterowanie. Wykonywali prace konserwacyjne i regulacje mechanizmów maszyn. Poznali obsługę systemów nawigacji i urządzeń używanych w rolnictwie precyzyjnym. Nauczyli się stosować środki bezpieczeństwa podczas pracy oraz poznali zasady ochrony środowiska przyrodniczego.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronom. zainteresowani byli opanowaniem wiadomości i umiejętności praktycznych niezbędnych przy urządzaniu zakładów gastronomicznych. W sposób szczególny interesowali się struktura organizacyjną, rzeczywistymi warunki pracy, stosowanymi technologiami, wyposażeniem oraz układem funkcjonalnym różnych punktów gastronomicznego.

Nowoczesne wyposażenie placówki niemieckiej umożliwiło uczniom poznanie współczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w gastronomii.

Nasz Projekt pozwolił uzmysłowić młodym ludziom, że mogą znaleźć dla siebie miejsce po ukończeniu szkoły w szeroko pojętych usługach. Uczniowie po ukończeniu technikum mechanizacji rolnictwa mogą uruchomić zakład naprawy maszyn i ciągników rolniczych, czy też zakład wykonujący usługi rolnicze. Absolwenci technikum żywienia i usług gastronomicznych mogą uruchomić mały lokal gastronomiczny, zaspokajający potrzeby lokalnej społeczności. Stażyści będąc w Niemczech mieli możliwość obserwować działanie takich firm i w efekcie mogli się przekonać, że na tego rodzaju usługi jest

...

NASI PARTNERZY

Image
Image
Image
Image