plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej wrócili po dwóch tygodniach ze stażu w ośrodku DEULA Nienburg położonego w Dolnej Saksonii w Niemczech. Staż odbył się w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” i trwał od 18 do 29 listopada 2019r. Uczestniczyło w nim 16 uczniów, którzy pod opieką Emilii Zamkowskiej oraz Grzegorza Leszczyńskiego nabyli nowe umiejętności zawodowe, językowe oraz doświadczenie życiowe.

Uczniowie w czasie stażu:

  • poznali możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: odnawialne surowce, fotowoltaika, energia wiatru oraz funkcjonowanie elektrowni wodnej i elektrociepłowni
  • przeanalizowali systemy uzyskiwania energii cieplnej z źródeł energii odnawialnej
  • zapoznali się z zasadami funkcjonowania systemów w biogazowniach m.in.: uzyskiwanie energii elektrycznej i energii cieplnej, wykorzystanie energii cieplnej, sposobów magazynowania energii elektrycznej
  • przeanalizowali systemy przetwarzania odpadów i pozyskiwania energii cieplnej oraz systemu działania turbiny wiatrowej
  • poznali technologie stosowane w nowoczesnych samochodach zasilanych energią elektryczną
  • opanowali umiejętności montowania połączeń i obwodów elektrycznych
  • opanowali umiejętność spawania oraz obróbki metali.

Staż nie ograniczał się tylko do zdobywania wiedzy i opanowywania umiejętności ale także do poznawania kultury i tradycji naszych sąsiadów. W czasie wolnym uczniowie zwiedzili także miasteczko Nienburg, w którym położony jest ośrodek DEULA oraz sąsiednie miasta Bremen oraz Bremenhaven. W miasteczku Autostadt w Wolfsburgu poznali możliwości wykorzystywania energii odnawialnej do zasilania różnych form służących do spędzania czasu wolnego.

Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Nienburg certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAiGŻ w Radomiu o odbyciu stażu. Uczniowie otrzymają również europejski dokument EUROPASS Mobilność uznawany we wszystkich krajach UE.

Aby zapoznać się bliżej z przebiegiem stażu, zapraszamy do obejrzenia prezentacji z wyjazdu!

 

 

PROTOKÓŁ

wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

Uwzględniając kryteria zawarte w Regulaminie rekrutacji, Komisja rekrutacyjna w dniu 21 czerwca 2019 roku ze złożonych 22 ankiet zgłoszeniowych, wybrała niżej wymienionych uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki , do udziału w projekcie nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach którego uczestnicy wyjadą na staż zawodowy.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Nienburg w terminie od 18  do 29 listopada  2019 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej i Grzegorza Leszczyńskiego.

 

NAZWISKO

IMIĘ

klasa

razem

1

Bilski

Kacper

2Tu

25,50

2

Garczyński

Eryk

2Tu

26,50

3

Stepień

Jan

2Tu

22,50

4

Czerwiec

Daniel

1Tku

26,50

5

Płatos

Piotr

1Tku

25,50

6

Płodzik

Patryk

1Tku

35,00

7

Ryszewski

Zbigniew

1Tku

28,00

8

Wiechecki

Sebastian

1Tku

36,00

9

Faliński

Kacper

2Tm

28,50

10

Gomuła

Stanisław

2Tm

27,00

11

Janas

Dominik

2Tm

30,00

12

Mąkosa

Mikołaj

2Tm

24,50

13

Papuć

Wiktor

2Tm

26,00

14

Stępień

Adrian

2Tm

33,00

15

Utkowski

Kacper

2Tm

25,50

16

Węgrzyn

Adrian

2Tm

28,00

Rezerwa

17

Kowalczyk

Adrian

2Tm

21,50

18

Lis

Krzysztof

2Tm

21,50

19

Kołodziejczyk

Krystian

2Tm

21,00

20

Słomczyński

Norbert

2Tm

21,00

 

 

 

Komisja w składzie:

Z-ca kier. Szkol. Prakt.                                          Marzena Senator              …………………………

Opiekun/Nauczyciel j. niemieckiego               Emilia Zamkowska           ………………………….

Nauczyciel kształcenia zawodowego               Tomasz Jagiełło               ………………………….

Opiekun/Nauczyciel kształcenia zawodowego   Grzegorz Leszczyński    …………….…..………