plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

PROTOKÓŁ

wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

Uwzględniając kryteria zawarte w Regulaminie rekrutacji, Komisja rekrutacyjna w dniu 21 czerwca 2019 roku ze złożonych 22 ankiet zgłoszeniowych, wybrała niżej wymienionych uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki , do udziału w projekcie nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach którego uczestnicy wyjadą na staż zawodowy.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Nienburg w terminie od 18  do 29 listopada  2019 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej i Grzegorza Leszczyńskiego.

 

NAZWISKO

IMIĘ

klasa

razem

1

Bilski

Kacper

2Tu

25,50

2

Garczyński

Eryk

2Tu

26,50

3

Stepień

Jan

2Tu

22,50

4

Czerwiec

Daniel

1Tku

26,50

5

Płatos

Piotr

1Tku

25,50

6

Płodzik

Patryk

1Tku

35,00

7

Ryszewski

Zbigniew

1Tku

28,00

8

Wiechecki

Sebastian

1Tku

36,00

9

Faliński

Kacper

2Tm

28,50

10

Gomuła

Stanisław

2Tm

27,00

11

Janas

Dominik

2Tm

30,00

12

Mąkosa

Mikołaj

2Tm

24,50

13

Papuć

Wiktor

2Tm

26,00

14

Stępień

Adrian

2Tm

33,00

15

Utkowski

Kacper

2Tm

25,50

16

Węgrzyn

Adrian

2Tm

28,00

Rezerwa

17

Kowalczyk

Adrian

2Tm

21,50

18

Lis

Krzysztof

2Tm

21,50

19

Kołodziejczyk

Krystian

2Tm

21,00

20

Słomczyński

Norbert

2Tm

21,00

 

 

 

Komisja w składzie:

Z-ca kier. Szkol. Prakt.                                          Marzena Senator              …………………………

Opiekun/Nauczyciel j. niemieckiego               Emilia Zamkowska           ………………………….

Nauczyciel kształcenia zawodowego               Tomasz Jagiełło               ………………………….

Opiekun/Nauczyciel kształcenia zawodowego   Grzegorz Leszczyński    …………….…..………

 

 

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów zainteresowanych tematyką urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej ERASMUS+ nr 2018-1-PL01-KA102-049060, pt.:  „Rozwój  umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” z wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy w  terminie

od 18.11.2019 do 29.11.2019 roku w ośrodku DEULA Nienburg

 

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 20 czerwca  br. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej. Średnią ocen za ostatni semestr roku szkolnego 2018/2019, ocenę z zachowania oraz oceny z zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych, a także liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji końcoworocznej z dziennika. Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych musi potwierdzić zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty projektowe. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe podejmowane działania na rzecz szkoły, udział w innych projektach, odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z techniką urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku niemieckim.