plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Staże Zagraniczne

Technikum architektury krajobrazu

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, kształcąca się w technikum architektury krajobrazu powróciła ze stażu zagranicznego w ośrodku szkoleniowym DEULA Nienburg, w Dolnej Saksonii w Niemczech.

Staż odbył się w ramach programu ERASMUS+, w który realizowany jest projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”. Staż trwał od 27 maja do 7 czerwca 2019 r. Uczestniczyło w nim 16 uczniów, którzy pod opieką Emilii Zamkowskiej oraz Doroty Szcześniak nabyli nowe umiejętności zawodowe, językowe oraz doświadczenia życiowe.

Uczniowie w czasie stażu:

- rozpoznawali różne style w architekturze

- analizowali rożne formy małej architektury ogrodowej

- rozpoznawali i charakteryzowali siedliska roślin ozdobnych

- przeprowadzali rozmnażanie roślin ozdobnych (generatywne i wegetatywne)

- oznaczali kwasowość i zasobność gleby w składniki pokarmowe

- wykonywali pomiary w terenie z wykorzystaniem niwelatora

- wykonywali małe formy architektury ogrodowej (schody, palisady, suchy murek z kostki granitowej)

- wykonywali pracę maszynami do prac ziemnych (koparkami, ładowarkami, spychaczami, wózkiem jezdniowym z podnośnikiem)

- wykonywali pracę ciągnikami rolniczymi, różnymi typami kosiarek, podkaszarek, nożyc do cięcia, pił spalinowych oraz kosiarkami samobieżnymi

- analizowali etapy rekultywacji składowisk odpadów i możliwości ich zagospodarowania.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili miasteczka Nienburg, oraz malownicze miasta Hanower, Bremen oraz Bremenhaven. W ogrodach królewskich i ogrodzie botanicznym w Hanowerze stażyści poznali różnorodne style w architekturze oraz układy nasadzenia roślinności, jak również przeanalizowali bioróżnorodność ekspozycji akwarium w Hanowerze. Było to wielką atrakcją zawodową dla uczestników stażu. W Bremenhaven uczniowie zwiedzili dom klimatyczny, gdzie w ciągu jednego dnia odbyli podróż przez dziewięć stref klimatycznych i poczuli palące słonce i mróz Antarktydy na własnej skórze. Wiele emocji wzbudził także pobyt w parku rozrywki w Soltau oraz w zoo Safarii.

Na zakończenie uczestnicy stażu otrzymali od partnera niemieckiego DEULA Nienburg certyfikat potwierdzający opanowane przez nich umiejętności zawodowe, zaświadczenie z ZSAIGŻ w Radomiu o odbyciu stażu oraz europejski dokument EUROPASS Mobilność, zawierający informacje na temat wiedzy i umiejętności nabytych podczas stażu w Niemczech. Dokument ten uznawany jest we wszystkich krajach UE i gwarantuje naszym uczniom łatwiejszy start na europejskim rynku pracy w krajach UE.

Aby zapoznać się bliżej z przebiegiem stażu, zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć!

 

Emilia Zamkowska, Dorota Szcześniak

 

 

PROTOKÓŁ

wyboru uczestników zagranicznego stażu zawodowego

Uwzględniając kryteria zawarte w Regulaminie rekrutacji, Komisja rekrutacyjna w dniu 1 lutego 2019 roku ze złożonych 20 ankiet zgłoszeniowych, wybrała niżej wymienionych uczniów technikum architektury krajobrazu, do udziału w projekcie nr 2018-1-PL01-KA102-049060 pod tytułem „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach którego uczestnicy wyjadą na staż zawodowy.

Stażyści wyjadą do ośrodka DEULA Nienburg w terminie od 27 maja do 7 czerwca  2019 r, pod opieką Emilii Zamkowskiej i Doroty Szcześniak.

 

NAZWISKO

IMIĘ

klasa

razem

1

Bąba

Kamila

3

35,00

2

Chojnacka

Martyna

3

34,00

3

Drelewski

Kewin

3

36,50

4

Fereniec

Eliza

3

38,00

5

Matuska

Arkadiusz

3

36,50

6

Stańczak

Wioleta

3

36,50

7

Stawczyk

Magdalena

3

34,50

8

Baran

Kacper

2

37,00

9

Dolińska

Karolina

2

35,00

10

Durok

Joanna

2

30,50

11

Karpeta

Wiktoria

2

30,50

12

Piwońska

Natalia

2

31,00

13

Sadal

Natalia

2

31,00

14

Sochańska

Weronika

2

30,50

15

Ślęzak

Kacper

2

30,50

16

Dobrzyńska

Paulina

1

29,00

Rezerwa

17

Socha

Julia

1

29,00

18

Papuć

Emilia

1

26,00

 

Komisja w składzie:

Z-ca kier. Szkol. Prakt.                                               Marzena Senator              …………………………

Opiekun/Nauczyciel j. niemieckiego               Emilia Zamkowska           ………………………….

Nauczyciel kształcenia zawodowego               Joanna Wdowska               ………………………….

Opiekun/Nauczyciel kształcenia zawodowego   Dorota Szcześniak           …………….…..………